Transilvania
Cerc științific pentru studenți și elevi la Brașov

Cerc științific pentru studenți și elevi la Brașov

Prof. Simona Nistor, 16 Noiembrie 2018

Voluntarii Centrului Social-Cultural „Sfântul Ierarh Luca al Crimeei” și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Brașov au participat la un nou eveniment științific. La inițiativa preotului Ciprian Nistor a fost organizat Atelierul științific de electronică pentru studenți și elevi. Proiectul se desfășoară săptămânal în perioada noiembrie 2018 - aprilie 2019, iar partici­pan­ții sunt studenți la specializarea Electrotehnică de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Univer­sității „Transilvania” din Brașov și câțiva elevi pasionați din liceele brașovene.

Scopul acestei activități este de a aprofunda, împreună cu toți participanții, noțiunile teoretice dobândite la disciplinele de fizică, dar și cele de specialitate. Tinerii pregătesc lucrări practice care vor fi prezentate la Sesiunea de Comunicări Științifice Stu­dențești, dar și la Conferința AFCO (Absol­venți în Fața Companiilor). Toate aceste aplicații sunt menite să ofere ajutor în viața de zi cu zi şi au la baza realizării lor, pe lângă muncă, şi inspiraţia. Proiectul educa­țional al Aso­ciației este pus sub genericul „Școala din tinda Bisericii”.

Asociația „Sfântul Ierarh Luca al Crimeei” din Brașov are ca principal scop organizarea de activități complementare misiunii pastorale, respectiv ac­țiuni social filantropice și cercetare teologică.

Principalele obiective al asociației sunt: activităţi de cercetare inter- și trans-disciplinare din domeniul științific (medical, ingineresc, fizică, bioinginerie, biofizică, bioetică și teologie ortodoxă); susținerea proiectelor de cercetare științifică; organizarea de conferințe pentru promovarea acțiunilor științifice și pastoral-misionare; sprijinirea copiilor și a tinerilor proveniți din familii sărace sau dezorganizate, a persoanelor vârstnice sau cu handicap, a celor cu pensii mici și a celor aflate în nevoie; promovarea educației moral-religioase și a valorilor creștin-ortodoxe.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!