Banat
Cercuri pastoral-misionare în Arhiepiscopia Aradului

Cercuri pastoral-misionare în Arhiepiscopia Aradului

03 Noiembrie 2018

Pe parcursul acestei săptămâni, la mai multe parohii din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului au fost organizate, cu binecuvântarea chiriarhului locului, cercuri pastoral-misionare. În cadrul acestor întruniri ale preoților s-a oficiat slujba Vecerniei sau Taina Sfântului Maslu, după care au urmat susțineri de referate ce au avut ca temă Marea Unire de la Alba Iulia din 1918.

Parohia Horia din Pro­topopiatul Arad a găzduit întrunirea preoţilor din Cercul preoțesc nr. 6 Vladimirescu, coordonat, din încredințarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, de părintele Dan Mândra de la Parohia Fântânele. Întrunirea a debutat în biserica parohială, prin oficierea slujbei Vecerniei de către preoţii cercului în prezența credincioșilor. La finalul slujbei, părintele Dan Mândra a susținut referatul cu titlul „Consecințe benefice ale unității naționale asupra unității biseri­cești”, având ca subpuncte: a. Proclamarea autocefaliei și organizarea unitară a Bisericii, înfiin­țarea unei autorități sinodale centrale; b. Declararea și recunoaș­terea ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie.

Pentru început, părintele a menționat că întreaga Biserică românească - cler şi popor - şi-a adus contribuţia la lupta de emancipare a naţiunii române şi la îndeplinirea unui ideal vechi de multe veacuri - unirea tuturor românilor într-un singur stat. Totodată, s-a reliefat faptul că Biserica românească a fost întotdeauna legată de soarta poporului român. În acest sens, s-a precizat că „ori de câte ori în viaţa poporului român a existat un moment de răscruce, ori când s-au împlinit idealuri scumpe tuturor românilor, atunci şi în viaţa Bisericii româneşti au avut loc mutaţii ce au generat emulaţii spirituale şi împliniri bisericeşti. Astfel, întemeierea statelor feudale româneşti a fost urmată în plan bisericesc de întemeierea mitropoliilor româneşti, la Suceava şi Argeş. Aşa cum unirea Moldovei şi Ţării Româneşti din 1859 a fost imediat urmată de unirea celor două Biserici Ortodoxe sub un mitropolit primat. Iar cucerirea independenţei naţionale în 1877-1878 şi recunoaşterea ei internaţională au fost urmate în 1885 de recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Un fapt cu semnificaţii asemănătoare s-a întâmplat şi după Marea Unire din 1918, care a fost urmată de unificarea Bisericilor Ortodoxe surori din teritoriile reunite cu Ţara şi din Vechiul Regat şi de ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la statutul de Patriarhie (1925)”, a spus părintele confe­rențiar.

La finalul întrunirii, părintele prof. Adrian Murg a mulțumit preoților și credincioșilor pre­zenți pentru împreună la rugăciune și pentru momentele de înălțare duhovnicească.

Cerc pastoral-misionar la Ghioroc

Și preoții din cadrul Cercului pastoral-misionar nr. III Șiria, conduși de către preotul Nelu Mercea, protoiereul Protopopiatului Lipova, s-au întâlnit în Parohia Ghioroc în ședință de lucru. Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfântului Maslu, la finalul căruia părintele protopop a rostit un cuvânt de învățătură. În continuare, preotul Mircea Ciorogariu, parohul bisericii din Ghioroc, a dat citire referatului cu tema „Luptă și sacrificiu pentru credință și neam (clerici, monahi și mireni care au suferit din cauza idealului unității româ­nești în Transilvania, Basarabia și Bucovina)”.
Referentul a subliniat câteva idei centrale legate de personalitatea clericilor, monahilor și mirenilor care au luptat pentru idealul unității, dar a afirmat că există un motiv de mare bucurie pentru înfăptuirea unui deziderat, care marchează Centenarul Marii Uniri, sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, și puntea de legătură cu sfințirea Catedralei „Sfânta Treime” din cetatea Aradului, care a răsărit sub oblăduirea Înaltpreasfin­țitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Ziua s-a încheiat cu o agapă frățească.

Cerc pastoral-misionar în Parohia Bocsig-Gară

Și în biserica Parohiei Bocsig-Gară s-au întrunit preoții Cercului pastoral-misionar nr. 2 Beliu, coordonați de părintele Radu-Petrică Belle de la Parohia Bochia.

Întrunirea a debutat cu să­vârșirea Tainei Sfântului Maslu la care au participat credin­cioșii parohiei, cât și cei din parohiile învecinate. După terminarea slujbei, părintele Radu Sas a rostit un cuvânt de învățătură, amintind de bolile trupești și sufletești, făcând o asociere cu slujba Sfântului Maslu. De asemenea, părintele a prezentat și referatul cu tema „Casa Regală și Biserica Ortodoxă Română”.

La finalul întrunirii, părintele paroh a mulțumit preoților și tuturor celor prezenți. Seara s-a încheiat cu o agapă frățească organizată de credincioșii parohiei. Următoarea întrunire va avea loc în Biserica „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” din filia Stoinești, Parohia Rogoz de Beliu, la data de 11 noiembrie. (Pr. Sorin Ilota, Pr. Iulian Dimitrie Botezatu, Pr. Sorin-Gheorghe Streulea)


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!