Oltenia
Cercuri pastorale în parohiile Râureni şi Mihăieşti II

Cercuri pastorale în parohiile Râureni şi Mihăieşti II

Pr. Constantin Olariu, 09 Februarie 2018

Parohiile vâlcene Râureni şi Mihăieşti II, din Protopo­piatul Râmnicu-Vâlcea, au găzduit săptămâna aceasta două întâlniri pastoral- misionare pe tematica anului 2018, dedicat unităţii de credinţă şi de neam şi făuritorilor Marii Uniri din 1918. Cele două activităţi s-au desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Parohia Râureni din Râmnicu-Vâlcea, judeţul Vâlcea, a găz­duit marţi, 6 februa­rie, prima întâlnire din acest an a preoţilor din cadrul Cercului pastoral-misionar Ocnele Mari, Protopopiatul Râmnicu-Vâlcea. Întâlnirea se încadrează în rândul evenimentelor dedicate Anu­lui omagial al unităţii de cre­dinţă şi de neam şi Anului co­memorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 și a debutat cu săvârşirea slujbei de Te Deum. Prezent la lucrările cercului pastoral, pr. protoiereu Nicolae Proteasa a transmis cuvântul de binecuvântare al IPS Părinte Varsanufie, subliniind impor­tanța acestor întâlniri pentru o cât mai rodnică pastorație a preoților în parohiile lor. Tema întâlnirii, intitulată „Contribuția Bisericii la promovarea conști­inței naționale a poporului român și la făurirea statului român unitar modern”, a fost prezentată de pr. Gheorghe Chebăruș, paroh la Parohia Râureni. „Biserica Ortodoxă Română a mers împreună cu poporul, a fost în fruntea lui cu rugăciunea și cu acțiunea de luminare și de încurajare, mai ales săvârșind Sfânta Liturghie, folosind predica și cuvântul tipărit pentru a cultiva conștiința națională și idealul luptei pentru libertate și unitate națională... Actul Marii Uniri nu a făcut decât să încheie drumul cel lung al căutării de sine a românilor. 1918 a fost anul legiti­mării noastre ca neam și țară – întreagă și indisolubil”, a menţio­nat în referatul prezentat pr. Chebăruş.

După susținerea temei au avut loc dezbateri referitoare la subiectul propus.

În final, s-au discutat probleme legate de activităţile catehetice şi duhovniceşti, pastoral-misionare şi administrative din cadrul parohiilor Cercului pastoral Ocnele Mari, părintele protoiereu mulţumind preoţilor prezenţi pentru participare. La această întâlnire au luat parte preoţii parohi și preoții slujitori din parohiile: „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfântul Ioan Gură de Aur”, Trăistari din orașul Ocnele Mari, Buda, Căzănești, „Sfin­ţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Râureni și Troianu din municipiul Râmnicu Vâlcea.

„Unitatea de credință - temelie a unității Bisericii”

Luni, 5 februarie, în Protopopiatul Râmnicu-Vâlcea, la Parohia Mihăești II, din satul Mihă­ești, comuna Mihăești, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Bă­beni.

Lucrările Cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de sus­ținerea prelegerii cu tema „Unitatea de credință - temelie a unității Bisericii”, de către părintele Ion Turcu, paroh la Parohia Mihăești II. „Mântuitorul Iisus Hristos S-a rugat pentru Biserica Sa. El S-a rugat ca toţi cei care cred în El „să fie una”. Se roagă pentru unitate, deoarece ştie că în lume există lucrarea vrăjmaşului diavol, care caută să separe, să des­partă şi să învrăjbească. Prin aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că nu este suficient să vorbim despre unitatea Bise­ricii, ci trebuie să ne şi rugăm pentru ea; să ne rugăm ca să putem păstra dreapta credinţă, să ne rugăm ca să putem păstra dreapta vieţuire şi să ne rugăm ca să putem păstra sfânta unitate de credinţă şi iubire, comuniunea laolaltă între toţi cei care cred în Tatăl, în Fiul şi în Sfântul Duh ca fiind Dumnezeu adevărat, Izvorul vieţii şi al iubirii veşnice”, a subliniat pr. Ion Turcu.
După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în ca­drul vieţii şi activi­tă­ţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii. În încheiere, părintele Radu Cons­tan­tin Miulescu, responsabil de lucrările cercului, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celor­lalți preoți pentru participare.

Întrunirea preoţilor din Cercul pastoral Băbeni a fost un prilej de sporire a comuniunii şi de intensificare a colaborării între preoţi, manifestarea înca­drân­du-se în rândul evenimentelor dedicate Anului omagial al uni­tății de credință și neam și Anului comemorativ al făuri­torilor Marii Uniri (din 1918) în Patriarhia Română.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!