Actualitate religioasă
„Chemarea noastră  la lumina lui Hristos”

„Chemarea noastră la lumina lui Hristos”

­În Duminica după Botezul Domnului, 8 ianuarie, au avut loc mai multe slujiri arhiereşti în eparhiile din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, precum Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și Episcopia Giurgiului.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a slujit la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din municipiul Constanța. În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a explicat semnificaţiile duhovniceşti ale Evangheliei duminicii. „Duminica aceasta după Botezul Domnului este o chemare a noastră la lumina lui Hristos, Care după Botez a început să înveţe poporul, chemând pe toţi la dragostea Tatălui, la lumina cea adevărată a credinţei, la descoperirea tainelor cereşti, între care taine ne aflăm şi noi oamenii”, a spus IPS Părinte Arhiepiscop Teodosie, după cum informează TRINITAS TV.

În Duminica după Botezul Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Negru Vodă din municipiul Câmpulung Muscel. În cuvântul de învăţătură, chiriarhul locului a vorbit despre însemnătatea mesajului transmis de Mântuitorul Iisus Hristos la începutul activi­tății Sale mesianice. „Dumnezeu ne iartă nouă păcatele pentru că facem căinţă, îndreptare, adică ne spovedim lui Dumnezeu păcatele, în primul rând, nu oamenilor. Nu lor, ci Lui spovedim păcatele, pentru că El este Duhovnicul nostru suprem. El ştie cine suntem şi ne iartă. Sigur, preotul citeşte rugăciunea de dezlegare şi e chemat să o facă, dar preotul dezleagă în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh”, a spus IPS Părinte Arhiepiscop Calinic. La final, ierarhul a felicitat pe credincioşii prezenţi pentru grija și dragostea pe care o au față de Mănăstirea Negru Vodă.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfinții Îngeri” din Buzău, unde a săvâr­șit Sfânta Liturghie. La finalul slujbei, ierarhul a vorbit despre importanța pocăinței pentru curățirea sufletului de păcate, în vederea dobândirii Împărăției lui Dumnezeu. „Sfântul Ioan, simțind că trăiește timpuri mesianice, îi îndemna pe oameni să-și curățească inimile și mințile de gândurile rele, să-și mărturisească păcatele, primind, în chip simbolic, botezul cu apă, în râul Iordan. Acest botez, însă, nu le oferea iertarea păcatelor, ci constituia doar o pregătire pentru adevăratul Botez creștin, «din apă și din Duh» (Ioan 3, 5), ce avea să fie practicat mai târziu, după întemeierea Bisericii creș­tine, în ziua Cincizecimii. Iar cel Care a dat Sfinților Apostoli și urmașilor acestora, episcopi și preoți, puterea harică și dreptul de a săvârși Taina Sfântului Botez - prin care creștinul devine fiu al lui Dumnezeu, după har - a fost Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Mântuitorul a pus accentul, în predica Sa, pe necesitatea pocă­inței, în perspectiva dobândirii Împărăției cerurilor”, a precizat Înaltpreasfinţia Sa.

În continuare, ierarhul a evidenţiat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos nu vorbea despre o împărăţie lumească, ci despre darurile Duhului Sfânt, care ajută pe om să trăiască cu anticipaţie bucuria și fericirea din Împă­răția cerurilor. „Despre care îm­pă­răție vorbea însă Domnul Hristos, când îi îndemna pe oameni să-și schimbe mintea și sufletul, să devină adică mai buni? Nu vorbea nicidecum despre o împărăție lumească, pentru că El Însuși avea să afirme mai târziu: «Împărăția Mea nu este din lumea aceasta» (Ioan 18, 36), iar într-o altă împrejurare, le-a zis contemporanilor Săi: «Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru» (Luca 17, 21). Cu alte cuvinte, Mântuitorul ne încredin­țează că, dacă ne vom curăți inimile și sufletele de patimi, dacă vom stărui în rugăciune smerită și în faptele iubirii creștine, vom primi, cu certitudine, darurile Preasfântului Duh, care ne ajută să trăim, anticipat, încă din această viață bucuria și fericirea Împărăției cerurilor. Căci spune Sfântul Apostol Pavel: «Împără­ția lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt» (Romani 14, 17). Cel care se stră­duiește și reușește să-și curețe inima și mintea de cugetele viclene, și mai ales de patimile care-l înrobesc, acela va simți în adâncul sufletului său sălășlu­indu-se Împărăția lui Dumnezeu, despre care vorbea Mântuitorul când Și-a început propovăduirea”, a precizat Chiriarhul Buzăului și Vrancei. Actualul locaș de cult al Parohiei „Sfinții Îngeri” din Buzău datează din prima jumătate a secolului al 19-lea, fiind ridicat pe locul unei biserici de lemn, construită în secolul al 17-lea.

„Pocăinţa, înţeleasă ca transformare a vieţii personale spre desăvârşire prin practicarea virtuţilor, este prima treaptă care ne apropie de cunoaşterea lui Dumnezeu”, a spus Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, duminică, 8 ianuarie, în cuvântul de învăţătură, informează episcopiagiurgiului.ro. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din municipiul Giurgiu. Totodată, chiriarhul locului a menţionat sensurile duhovniceşti ale Evangheliei duminicii, subliniind că „păcatul întunecă mintea omului, întunecă conștiința, iar omul nu mai știe ce este bine și ce este rău. De aceea, este necesar să ne întoarcem de la păcat la virtute, cu părere de rău și căință, având conștiința că am greșit și credința că Dumnezeu ne va ierta”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Ambrozie.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!