Oltenia
Şcoala de vară din Parohia Jiblea-Veche

Şcoala de vară din Parohia Jiblea-Veche

Pr. Constantin Olariu, 09 August 2017

Parohia Jiblea-Veche din Protopopiatul Călimănești, judeţul Vâlcea, găzduieşte în perioada 1-15 august cea de-a doua ediţie a Şcolii de vară. Activitatea, intens susţinută de preotul paroh şi de numeroși oameni de bine din localitate, se doreşte a fi „un act de mărturisire a identității profunde a sufletului familiei românești și a tradiției învățământului românesc, care a început în școlile înființate de Biserică în apropierea locașurilor de cult și pridvorul acestora”.

Iniţiativa organizării unei şcoli de vară pentru copiii din parohia vâlceană Jiblea-Veche a pornit de la ideea de organizare a timpului liber, în vacanţă. Astfel, având în vedere că mulţi copii şi tineri îşi petrec o bună parte a timpului liber „comunicând” doar online, programul activităţilor din perioada 1-15 august constituie în fapt o „alternativă creştină, cu implicaţii socio-culturale pe termen lung pentru schimbarea pozitivă a atitudinii față de sine și față de ceilalți, precum și posibilitatea de a învăța lucruri noi”. Biserica vine în sprijinul copiilor din parohie, dar și din împreju­rimi, nădăjduind armonizarea co­municării și colaborării efective între copii - părinți - profesori - comunitatea locală. Resursele materiale utilizate sunt asigurate de iniţiatorii şi colaboratorii acestui proiect prin donații și sponso­­rizări. S-au realizat acorduri de parteneriat cu Primăria orașului Călimănești, Poliția orașului Călimănești, Biblioteca „A. E. Baconsky” Călimănești, Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului și Ocolul Silvic Călimănești.
Inițiatorilor proiectului educa­țional Școala de vară, pr. Constantin și prof. Violeta Negrea, li s-a alăturat următoarea echipă de proiect: Maria Atanasiu - pro­fesoară de muzică, Mioara Constantin - artist plastic, Grațiela Didoiu - voluntar, Nicolae Enache - profesor de muzică, Anca Da­niela Gavriș - profesor la Şcoala Post­liceală „FEG” Filiala Cluj- Napoca, Lavinia Ionescu - profesor la Colegiul Național „Matei Basa­rab” Râmnicu Vâlcea, Ioana Ma­rinaș - voluntar, Monica Me­sea - profesoară la Școala Gim­nazială „Șerban-Vodă Cantacuzino” Că­limănești, Ion Munteanu - profesor de educație fizică, Elena Dumi­trașcu - prof. finanțe-contabilitate, Lupu Gra­țiela - maistru, Șerban Elena - informatician și Silvia Ungureanu - profesoară de limba fran­ceză și limba engleză la Liceul Tehnologic de Turism Călimă­nești, a afirmat preotul paroh Constantin Negrea.

Programul se desfășoară zilnic, între orele 9:00 și 12:00, la Bise­rica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Jiblea-Veche. O zi pe­trecută aici începe cu rugăc­iunea de dimineață, exerciții de învio­rare și continuă cu voie bună prin activități şi ateliere de creaţie, precum: cunoaștere prin credință, educație pentru sănătate/sport/ gastronomie, educație civică/ edu­cație financiară, muzică, bricolaj/ pictură și limba engleză/ limba franceză. „Atelierele propuse vi­zează tratarea următoarelor teme educaționale: «Minți agere, mâini dibace», «Natura ne aseamănă, educația ne deosebește» și «Darul hand-made», având ca scop susţi­nerea activității educaţionale prin dezvoltarea de competenţe trans­ver­sale care vizează viaţa socială, civică, morală şi religioasă”, a mai subliniat părintele Constantin Negrea.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!