Transilvania
Colecţia muzicală „Cântaţi Domnului tot pământul”, Editura Renașterea

Colecţia muzicală „Cântaţi Domnului tot pământul”, Editura Renașterea

15 Februarie 2018

La sfârşitul anului 2017, Editura Renaşterea a pus în circulaţie o colecţie de cântări, alcătuită cu profesionalism şi dăruire de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, cu un titlu care rezonează intens îndemnului Sfântului Proroc David: „tot poporul să-i cânte lui Dumnezeu” (Ps. 95, 1).

Iniţiativa realizării şi publicării acestei culegeri îi aparţine Înaltpreasfinţiei Sale Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Sălajului şi Maramureşului, care, în preocuparea sa asiduă pentru dinamizarea vieţii liturgice a comunităţilor parohiale, a încurajat şi susţinut proiectele de editare şi difuzare a cărţilor de cântări bisericeşti, spre a le înlesni cântăreţilor şi credincioşilor „posibilitatea de a intra în comuniune sfântă” (Prefaţă), înscriindu-se, astfel, într-o tradiţie a ierarhilor promotori ai misiunii prin muzică, ai cărei începători sunt Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna, în Transilvania, şi Episcopul Melchisedec Ştefănescu, în Vechiul Regat.

Concepută, aşadar, ca un instrument de misiune în rândul credincioşilor de pe cuprinsul Eparhiei şi nu numai, lucrarea părintelui profesor Vasile Stanciu selecţionează şi promovează un repertoriu reprezentativ de „cântări bisericeşti, pricesne, colinde, folosite la Sfânta Liturghie şi la Paraclisul Maicii Domnului”, îndeosebi compoziţii cu un grad de dificultate medie, scrise predominant în glasurile I, V şi VIII şi accesibile interpretării de către parohieni, cu minimele cunoştinţe tonal-funcţionale deprinse în şcoală. Prin particularităţile sale structurale, colecţia se integrează unui proiect căruia autorul i se dedică de câteva decenii, anume cercetarea şi valorificarea patrimoniului muzical transilvănean, prin două tipuri de demersuri: cel componistic, în cadrul căruia sunt binecunoscute lucrările „Anastasimatarul”, „Catavasierul”, „Cântările la Sfinţii transilvăneni”, „Sfânta Liturghie în Do Major”, „Cântări la înmormântare”, şi cel editorial-restitutiv, prin care sunt reintroduse în circuitul ştiinţific şi în practica de strană lucrări alcătuite de Dimitrie Cunţanu şi Vasile Petraşcu, devenite, între timp, rarităţi bibliografice.

Totalizând 389 de pagini şi fiind structurată în şase secţiuni delimitate după criterii funcţionale, colecţia „Cântaţi Domnului tot pământul” îmbină cântări preluate din muzica psaltică uniformizată şi cântări din muzica bisericească din spaţiul transilvănean. Astfel, sunt puse în valoare eforturile conjugate ale mai multor generaţii de reprezentaţi de frunte ai celor două tradiţii, începând cu Filothei Sin Aghăi Jipei, Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Ion Popescu-Pasărea, pentru tradiţia psaltică uniformizată, respectiv cu Dimitrie Cunţanu, Timotei Popovici, Vasile Petraşcu, pentru tradiţia transilvăneană, care au alcătuit colecţii de cântări care să servească în cel mai înalt grad nevoilor liturgice ale credincioşilor, cântăreţilor de strană şi clericilor. Dovedind o excelentă cunoaştere a acestor tradiţii, dar şi a vieţii muzicale a parohiilor din cadrul Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului, a preferinţelor, dar şi a posibilităţilor interpretative ale cântăreţilor şi parohienilor, părintele profesor Vasile Stanciu a ales atent şi a încredinţat tiparului variante melodice larg accesibile, a căror frumuseţe şi solemnitate rezidă în însăşi simplitatea lor, deja consacrate în spaţiul liturgic transilvănean şi corespunzând ethosului şi trăirilor credincioşilor din această zonă.  

Colecţia se deschide cu o secţiune dedicată „Cântărilor Sfintei Liturghii”, unde, alături de varianta uniformizată, alcătuită de Ion Popescu-Pasărea după melodiile lui Anton Pann, Ghelasie Basarabeanul şi Iosif Naniescu, ne sunt oferite cântări specifice Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare şi Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, alcătuite de Dimitrie Cunţanu. Apoi, sub titlul „Pricesne duminicale şi cântări calofonice”, partea a doua a culegerii selectează melodii consacrate din colecţia „Cântările Sfintei Liturghii” a părintelui Nicu Moldoveanu şi restituie câteva nestemate muzicale ale spaţiului transilvănean, consemnate de dr. Vasile Petraşcu într-o lucrare greu de găsit astăzi, „45 de Pricesne”, toate potrivite interpretării în timpul Chinonicului, pentru că, performate corect şi cu sensibilitate, sunt în deplină concordanţă cu atmosfera de taină proprie momentului împărtăşirii clerului şi credincioşilor. O a treia secţiune grupează cântările îndătinate la praznicele împărăteşti, aparţinând lui Ion Popescu-Pasărea, Nicolae Lungu, Nicu Moldoveanu, Vasile Petraşcu, Ioan Brie şi Vasile Stanciu, dispensându-i pe cântăreţi de efortul cronofag al căutării variantelor risipite prin toate aceste ediţii. Un loc aparte ocupă în cadrul culegerii părintelui Vasile Stanciu „Cântările în cinstea Maicii Domnului”, cele cu care creştinii transilvăneni îşi însoţesc pelerinajele la sărbătorile mariane, cu care i se roagă Preacuratei pe drumurile înspre şi la mănăstirile şi schiturile care îi sunt închinate, cântări pe care autorul le-a cercetat şi fixat în notaţie muzicală în urmă cu mai bine de douăzeci de ani. Bucurându-se de o la fel de mare popularitate în rândul credincioşilor, precum cântecele de pelerinaj, colindele şi cântecele de stea oferite în această lucrare sunt variante din colecţiile autorilor George Breazu, Sabin Drăgoi, Ioan Brie şi Vasile Stanciu. În sfârşit, ultima secţiune reprezintă varianta muzicală compusă în stil transilvănean de părintele profesor Vasile Stanciu pentru slujba „Paraclisului Maicii Domnului”, deja consacrată între creştinii clujeni, prin intermediul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos şi cu Preasfânta Sa Maică”, susţinut, în fiecare duminică seara, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.

Tipărită într-o formă grafică excepţională, colecţia „Cântaţi Domnului tot pământul” se dovedeşte o lucrare absolut necesară, atât clericilor şi cântăreţilor care vor să dinamizeze viaţa muzical-liturgică a parohiilor în care activează, cât şi credincioşilor care vor să-I aducă laudă lui Dumnezeu, implicându-se în cântarea de strană, precum şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea patrimoniului muzical bisericesc românesc. (Arhid. Daniel Mocanu)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!