Actualitate socială
Concurență mare pe posturile de educatori și învățători

Concurență mare pe posturile de educatori și învățători

Cristina Zamfirescu, 12 Iulie 2018

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, sunt disponibile, la nivel național, 4.502 catedre pentru angajare pe perioadă nedeterminată, dintre care cele mai multe sunt pentru posturi de educatori și învățători (circa 2.000) pentru care concurează aproape 10.000 de candidați. Pentru aceste posturi s-au înscris 31.000 de candidaţi (cu 3.500 mai mulți decât anul trecut). Aceştia au susţinut ieri proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor din învățământ.

Ieri, 11 iulie, a fost susţinută proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/cate­drelor didactice vacante/rezer­vate, în 87 de centre de examen din învăţământul preuniversitar - titularizare. Numărul candidaților înscriși în acest an (31.052) este în creştere comparativ cu anul trecut (27.551 de candidaţi). Dintre aceştia, 4.625 de candidaţi sunt absolvenţi din promoţia curentă.

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, în acest an sunt disponibile 4.502 posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (mai puține decât anul trecut, când au fost scoase la concurs 4.930 de posturi titularizabile), din care 3.354 de posturi didactice/catedre vacante sunt în mediul urban şi 1.148 în mediul rural.

Cele mai multe posturi vacante pentru titularizare vizează următoarele discipline/specializări: educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.094), învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (882), muzică instrumentală (274) şi educaţie fizică şi sport (287).

Cei mai mulţi candidaţi s-au înscris pentru următoarele discipline: limba şi literatura română/pedagogia preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (5.405), limba şi literatura română/elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar (4.176), limba şi literatura română (2.735), educaţie fizică şi sport (2.548), limba şi literatura engleză (1.877).

Listele candidaților înscriși, precum și listele cu posturile disponibile, defalcate pe județe, pot fi consultate pe site-ul titularizare.edu.ro.

Lucrările candidaților vor fi evaluate în 11 centre organizate la nivel naţional, iar primele rezultate la proba scrisă vor fi afişate în data de 17 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se vor depune la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în zilele de 17 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 18 iulie, până la ora 15:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul menţionat anterior în data de 24 iulie.

„Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului. Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 25 iulie”, precizează MEN.

În data de 26 iulie va avea loc repartizarea pe posturi.

Anul trecut, rata de participare la proba scrisă a concursului de titularizare în învăţământul preuniversitar a fost de 86,37%, iar 36 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

De asemenea, în 2017, potrivit datelor MEN, rata de promovare a examenului de titularizare a fost de 47,63%, acesta fiind procentul candidaţilor care au obţinut note egale sau mai mari de 7. Mai exact, în urma afişării rezultatelor finale din 2017, distribuția pe note a fost următoarea: 118 candidaţi au obţinut nota 10, 9.772 de candidaţi au obţinut note între 7 şi 9,99, 6.876 de candidaţi - note între 5 şi 6,99, iar 4.006 candidaţi - note între 1 şi 4,99.

Potrivit datelor ministerului, în ultimii 10 ani rata de promovare a examenului de titularizare nu a trecut niciodată de 50%.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!