Concurs pentru burse oferite de Episcopia Devei și Hunedoarei

03 Septembrie 2018

Începând din toamna anului 2013, Fundația „Cuvântul care zidește”, a Episcopiei Devei și Hunedoarei a acordat, prin concurs de dosare, câte 10 (ulterior 20) burse școlare anuale, pentru elevii de gimnaziu (clasele V-VIII) și cei de liceu (clasele IX-XII), în cuantum de 200 de lei lunar, în scopul ajutorării elevilor merituoşi, remarcați prin rezultate deosebite la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale reduse. Inițiativa continuă și în anul școlar 2018-2019, prin acordarea a 20 de burse școlare, 10 burse pentru elevii de gimnaziu și alte 10 burse pentru elevii de liceu. Bursele se atribuie prin concurs de dosare, organizat de Fundaţia „Cuvântul care zidește”. Pot beneficia de bursă cu caracter permanent, pe durata unui an şcolar, cu începere de la 15 septembrie 2018 şi până la 15 iunie 2019, elevii din învăţământul de zi. Dosarele se vor depune direct sau prin poştă la sediul Fundaţiei din Deva - str. Andrei Șaguna, nr. 1, Deva, județul Hunedoara, 330005, până la 10 octombrie 2018. Persoana de contact: pr. consilier Mihai Herban, telefon: 0769223212, e-mail: social@episcopiadevei.ro, conform Episcopiei Devei și Hunedoarei.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!