Moldova
Concurs pentru parohii vacante din Episcopia Huşilor

Concurs pentru parohii vacante din Episcopia Huşilor

21 August 2018

Episcopia Huşilor scoate la concurs 11 parohii vacante din protopopiatele Vaslui, Bârlad şi Huşi.

Parohii gradul I:
- Parohia „Sfântul Ioan" I din Vaslui, Protopopiatul Vaslui (biserică comună cu Parohia „Sfântul Ioan II", fără casă parohială);
- Parohia „Sfântul Spiridon" II din Bârlad, Protopopiatul Bârlad (biserică comună cu Parohia „Sfântul Spiridon" I, fără casă parohială).

Parohii gradul II:
- Parohia Pribeşti, comuna Codăeşti, Protopopiatul Vaslui (are biserică şi casă parohială);
- Parohia Brădeşti, comuna Vinderei, Protopopiatul Bârlad (are biserică şi casă parohială);
- Parohia Mânzaţi, comuna Alexandru Vlahuţă, Protopopiatul Bârlad (are biserică, nu are casă parohială);
- Parohia Sărăţeni, comuna Murgeni, Protopopiatul Bârlad (are biserică şi casă parohială).

Parohii gradul III:
- Parohia Beneşti, comuna Tanacu, Protopopiatul Vaslui (are biserică, nu are casă parohială);
- Parohia Bozia, comuna Fălciu, Protopopiatul Huşi (are biserică şi casă parohială);
- Parohia Deleni, comuna Hoceni, Protopopiatul Huşi (are biserică şi casă parohială);
- Parohia Găgeşti, comuna Găgeşti, Protopopiatul Huşi (are biserică, nu are casă parohială).

Parohie misionară:
- Parohia „Sfinţii Ioachim şi Ana" - Huşi din incinta Căminului de Bătrâni şi a spitalului de bolnavi cronici (are biserică, nu are casă parohială).

Pentru parohiile de gradul I urban concursul va consta din: probă scrisă, probă practică liturgică, analiza dosarului, interviu. Pentru parohiile de gradul II şi III concursul va consta din: analiza dosarului, interviu.

Actele necesare pentru dosarul de examen şi concursul de dosare (gradul II şi III):
- cerere de înscriere către chiriarh;
- copie după actele de studiu şi foaia matricolă;
- adeverinţă privind vechimea în preoţie şi gradul profesional;
- memoriu de activitate vizat de protopop;
- recomandarea protopopului care să conţină şi notările administrative pe ultimii cinci ani;
- recomandarea duhovnicului.

Calendarul examenului:
- 14 august 2018 - 13 septembrie 2018: depunerea dosarelor la Centrul eparhial Huşi;
- 20 septembrie 2018: ora 8:00 - proba practică liturgică (pentru parohiile de gradul I), ora 10:00 - proba scrisă (pentru parohiile de gradul I), ora 13:30 - interviu (pentru toate categoriile). Mai multe detalii pe site-ul Episcopiei Huşilor, https://episcopiahusilor.ro.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!