Oltenia
Conferinţă dedicată „slujitorilor Bisericii din Oltenia în închisorile comuniste”, la Craiova

Conferinţă dedicată „slujitorilor Bisericii din Oltenia în închisorile comuniste”, la Craiova

Pr. Ioniţă Apostolache, 14 Noiembrie 2017

Aula „Nestor Mitropolitul” din cadrul Centrului de conservare, restaurare şi vizualizare din str. Brestei nr. 24, Craiova, a găzduit vineri, 10 noiembrie, lucrările conferinţei „Slujitori ai Bisericii din Oltenia în închisorile comuniste”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Teologie, prin Catedra de istorie bisericească, cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Irineu. În deschiderea întâlnirii a luat cuvântul pr. conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, decanul Facultăţii de Teologie, care a transmis celor prezenţi mesajul de binecuvântare al IPS Părinte Mitropolit. „De-a lungul acestui an, în Facultatea noastră de Teologie Ortodoxă, au fost organizate mai multe evenimente academice, menite să marcheze anul omagial dedicat sfintelor icoane şi mărturisitorilor şi slujitorilor ortodocşi care au suferit în temniţele comuniste. Alături de aceste evenimente se adaugă şi conferinţa aceasta, al cărei merit este acela de a promova activitatea doctoranzilor noştri”, a spus pr. conf. dr. Nicolae Răzvan Stan. În deschiderea celor două sesiuni de prezentare a referatelor, corul Facultăţii de Teologie, dirijat de pr. lect. dr. Adrian Cris­tian Maziliţa, a prezentat un scurt recital de piese religioase, dedicat martirilor şi mărturisitorilor ortodocşi din temniţele comuniste.

În cuprinsul primei sesiuni a conferinţei au fost prezentate următoarele referate: prof. univ. dr. Dinică Ciobotea (Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova), „Un document inedit despre arestarea preoților olteni în timpul regimului comunist”; pr. conf. univ. dr. Picu-Nelu Ocoleanu (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova), „Nichifor Crainic și anii săi de detenție în închisorile comuniste (1947-1962)”; pr. conf. univ. dr. Gelu Călina (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova), „Relația dintre Biserică și Stat în timpul regimului comunist din România”; pr. conf. univ. dr. Constantin Băjău (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova), „De la catacombele Romei, la închisorile comuniste”; pr. dr. Nicușor Popescu (Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu), „Grigore Gâlcescu și Mihail Vasilaș - doi preoți gorjeni în închisorile comuniste”; pr. lect. univ. dr. Ioniță Apostolache (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova), „Trei medalioane de mărturisitori olteni: Tatiana Răduleț, Gheorghe Corlățeanu și Ilie Tudor”. Cea de-a doua sesiune a întâlnirii a fost deschisă de prof. dr. Toma Rădulescu, care a prezentat referatul „Clerici craioveni în închisorile comuniste”. Au urmat: pr. conf. univ. dr. Sergiu-Grigore Popescu (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova), „Slujitori ai Bisericii din Oltenia, martiri ai lui Hristos în temnițele comuniste”; pr. lect. univ. dr. Ion Sorin Bora (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova), „Citirea Sfintei Scripturi în temnițele comuniste”; pr. drd. Bogdan Trifu (consilier administrativ, Arhiepiscopia Craiovei), „Mărturia și misiunea preoților olteni (închiși) în perioada comunistă”; pr. drd. Marian Grozoiu, „Relaţia Ortodoxiei româneşti cu mişcările ecumenice. Reflecţii teologice asupra perioadei comuniste”; pr. drd. Marius Lunganu, „Părintele Gheorghe Bălana de la Parohia Har­șu din Craiova. Câteva repere bio­grafice”; pr. drd. Constantin Mla­din, „Un model de slujire și de apărare a credinței strămo­șești și a neamului: preotul Dumitru C. Popescu”; pr. drd. Corne­liu Dogaru, „Clopotele învierii în și din adâncuri”; pr. drd. Florin Iliescu, „Mărturisitorii închisorilor, exemple vii de misiune creș­tină”; pr. drd. Nincu Mircea Lucian, „Ierarhii olteni în perioada dictaturii comuniste (1947-1989)”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!