Conferinţă internaţională de informatică economică

Cristina Zamfirescu, 16 Mai 2018

Peste 100 de reprezentanţi ai mediului academic şi cercetători din ţară şi din Portugalia, Dane­marca, Franţa, Israel, Noua Zeelan­dă, Spania, Italia, Turcia, Thailanda vor lua parte, în pe­rioada 17-18 mai, la Uni­­­ver­­­si­tatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), la cea mai mare con­fe­rinţă internaţională de informatică economică din Ro­mânia, orga­nizată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul UAIC, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti şi RoAIS Romanian Chapter, Association for (Infor­mation Systems). Invitaţii speciali ai evenimentului sunt profesor univ. dr. Roman Beck (IT Univer­sity of Copenhagen), profesor univ. dr. Tiago Cardoso (Uninova Lisa­bona) şi profesor univ. dr. Dan Cristea (Facultatea de Informa­tică, UAIC). „Pe parcursul zilelor de joi şi vineri vor fi prezentate peste 90 de lucrări ştiinţifice care tratează o problematică de actu­a­litate din următoarele domenii: Cloud & Distributed/­Parallel Computing, Mobile-­­ Embedded & Multimedia Solu­tions, E-Society, Enterprise & Business Solutions, Databases & Datawarehouse, Audit and Project Management, Quan­tita­tive Economics, Artificial In­telli­gence & Data-mining. Fa­cul­tatea de Economie şi Admi­nis­trarea Afacerilor îşi propune să fie, dincolo de o instituţie de top în cercetare şi educaţie, un promotor al ideilor inovatoare, cu impact major pentru mediul de afaceri şi comunitatea din care face parte”, se arată în comunicatul de presă.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!