Convocare a Adunării Generale a Asociației Opera Teologică Ortodoxă (AOTO)

14 Martie 2018

În atenția tuturor membrilor AOTO,

În temeiul art. 130 alin. 1 lit. i) din Legea 8/1996 privind drepturile de autor, art. 16.4 din Statutul AOTO, art. 7 din Regulamentul de funcționare al Adunării Generale AOTO și art. 15 din Regulamentul Consiliului Director al AOTO,

Consiliul Director al AOTO convoacă Adunarea Generală a Asociației Opera Teologică Ortodoxă, în ziua de marți, 17 aprilie 2018, ora 10:00, la Centrul social-cultural Sfântul Apostol Andrei din București, Bd. Regina Maria nr. 1, sector 4, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri cu privire la activitatea AOTO;

2. Darea de seamă anuală;

3. Raportul Comisiei de Cenzori;

4. Raportul Comisiei permanente privind accesul la informații;

5. Aprobarea membrilor Comisiei de Repartiție și ai Comisiei de Lectură;

6. Diverse.

În cazul în care, la data de 17 aprilie 2018, nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se va convoca a doua Adunare Generală AOTO, la data de 24 aprilie 2018, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!