Theologica
Corifeii Apostolilor

Corifeii Apostolilor

Aşa sunt numiţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel pe care îi sărbătorim astăzi. Biserica îi cinsteşte  pentru însemnata lor lucrare de propovăduire a cre­dinței creștine și de întărire a ei. Cinstirea lor într-o singură sărbătoare simbolizează unitatea credinței, unitatea Bisericii care s-a alcătuit la începuturile ei din elemente eterogene: adică evreii, cărora s-a adresat lucrarea misionară a Sfântului Apostol Petru, și neamuri, pentru creștina­rea cărora s-a ostenit Sfântul Apostol Pavel. Acesta a fost și motivul care a condus la înfiin­țarea sărbătorii comune a celor doi corifei, când în anul 258, pe 29 iunie, Papa Sixt al II-lea a mutat moaştele lor în catacomba Sfântului Sebastian din Roma. Curând sărbătoarea aceasta s-a ţinut în toate Bisericile locale. Celelalte sărbători ale Apostolilor au fost umbrite de acest nou praznic. De aceea, rar se va găsi o biserică închinată doar unuia dintre cei doi Apostoli corifei sau o icoană care să înfățișeze doar pe unul dintre ei. De obște le este cinstirea, de obște închinarea, de obște prăznuirea, după cum de obște le-a fost și lucrarea apostolică, și slava tot de obște le este.

Fiecare creştin ar trebui să citească epopeea corifeilor Apostoli, așa cum este ea descrisă, cu simplitate, de scriitorul care a fost de față la cele mai multe întâmplări din Faptele Apostolilor, şi anume Sfântul Evanghelist Luca. Vom vedea în cartea Faptelor luptele și pătimirile lor, dar și prea-strălucitele lor biruințe. Urmele lor s-au însemnat în chip de neșters în inimile credin­cio­șilor.
Cei doi corifei ai Apostolilor, după cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au în comun credinţa fierbinte în Hristos Fiul lui Dumnezeu şi comuniunea vie cu El, o puternică experienţă a pocăinţei sau a convertirii, dragostea lor mare pentru Hristos şi pentru Biserica Sa şi martiriul sau mucenicia lor pentru Hristos la Roma, în anul 67.

Sfântul Ioan Gură de Aur mărturiseşte că ei sunt adevăraţi păstori ai Bisericii, care cu dragoste părintească jertfelnică ne-au predat Evanghelia vie, integrală şi absolută, al cărei Cuvânt veşnic l-au mărturisit nu doar cu propovăduirea lor neobosită, ci şi cu inimile şi cu trupurile lor. Apostolia Sfinţilor Petru şi Pavel este pur şi simplu traducerea ­desăvârşită a cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos din Sfânta Evanghelie în viaţa celor care au devenit creştini în urma propovăduirii lor. Ei şi-au pus sufletul pentru turma dată lor de Hristos spre păstorire şi nu doar pentru cei din timpul lor, ci pentru întreaga Biserică din veac, adică şi pentru noi.

De aceea astăzi, Sfânta noastră Biserică pomeneşte cu evlavie pătimirile sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli Petru şi Pavel. Astăzi ne amintim de cinstitele patimi, luând aminte la cre­dința lor în Hristos Domnul vieţii și la viața lor cea sfântă.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!