Theologica
Creştinul, mărturisitor al Evangheliei în societate

Creştinul, mărturisitor al Evangheliei în societate

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 08 Octombrie 2018

În societatea în care trăim, omul tot mai mult se îndepărtează de Dumnezeu şi atunci se depărtează de dezideratul pentru care a fost creat, de a fi cununa creaţiei, adică om desăvârşit care a fost creat după chipul lui Dumnezeu. El trebuie să aibă tot timpul acest chip curat şi plin de iubire pentru a se împărtăşi la sfârşitul existenţei sale de unirea cu Prototipul, de părtăşia veşnică în Împărăţia Sa cea netrecătoare. Nu poţi să concepi o societate fără Dumnezeu, nu poţi să concepi o lume care a fost dăruită, după cum ne spune marele părinte al Dogmaticii ortodoxe româneşti, părintele profesor Dumitru Stăniloae, fără a-L vedea pe Dăruitor.

De aceea, în societatea în care trăim, creştinul trebuie să se manifeste ca următor al lui Hristos prin exemplul vieţii sale, care este o mărturie vie a Evangheliei Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astăzi, creştinul trebuie să fie un mărturisitor prin viaţa sa, mai ales cei care se numesc ortodocşi trebuie să o arate şi prin viaţa exemplară a trăirii după cuvântul Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Sfânta Evanghelie: „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34).

Lepădarea de sine înseamnă că noi, creştinii ortodocşi, cu toată fiinţa noastră, trebuie să ne asumăm urmarea Domnului nostru Iisus Hristos. Acest lucru însemnând că pentru noi cel mai important este să ajungem la mântuire, şi pentru aceasta toată viaţa noastră trebuie să fie ca o făclie de Paşti care mărturiseşte că Iisus Hristos este Lumina lumii, Cel Care şi prin Care a venit mântuire la toată lumea.

Când ne gândim la lepădarea de sine, inevitabil înţelegem că mândria şi egoismul sunt piedici pe calea mântuirii, adică a urmării lui Hristos.

De la Hristos învăţăm smerenia, renunţarea de sine, jertfelnicia şi iubirea de aproapele mai presus de sine.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!