Oltenia
Ctitoria bivornicului Constantin Brădescul din Brădeşti-Bătrâni

Ctitoria bivornicului Constantin Brădescul din Brădeşti-Bătrâni

Pr. Ioniţă Apostolache, 04 Ianuarie 2019

La mai puţin de 30 de km de oraşul Craiova, în direcţia Filiaşi, în localitatea Brădeşti-Bătrâni, găsim biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Monument istoric de secol XVIII, sfântul locaş de închinare adună între zidurile sale o bogată moştenire de tradiţie şi credinţă ortodoxă.

Înveşnicirea cu numele adevăraţilor bărbaţi iubitori de credinţă şi de neam s-a făcut neîndoielnic în sfintele locaşuri de închinare. Vechile ctitorii boiereşti sunt şi astăzi mărturii grăitoare pentru dragostea prin care au încununat înaintaşii noştri „podoaba Casei lui Dumnezeu”. Amintim astăzi despre o frumoasă biserică, zidită în cinstea Sfinţilor Arhangheli în localitatea Brădeşti Bătrâni, Protopopiatul Craiova Nord, judeţul Dolj.

Însemnări despre istoricul bisericii

Cu privire la vechimea acestei biserici, pe lângă pisania păstrată în original, se adaugă o importantă însemnare lăsată pe icoana Maicii Domnului de pe catapeteasma bisericii. Conţinutul ei este în fapt o semnătură a unuia dintre cei mai cunoscuţi artişti bisericeşti ai vremii: „Cu mâna de ţărână a Danciului zugrav”. Marele meşter a pictat aici la jumătatea secolului al XVIII-lea, pare-se tocmit de soborul „mănăstirii”. Adevărul istoric, anume că biserica ar fi aparţinut unei vechi mănăstiri ctitorite pe aceste meleaguri, s-a confirmat prin descoperirea unor vechi ziduri, în latura de nord sfântului locaş, care au aparţinut se pare vechilor chilii călugăreşti. Mai mult, deasupra uşii de la intrare, săpată pe o placă masivă de piatră şi scrisă cu litere chirilice, pisania sfântului locaş grăieşte: „Cu ajutorul Sfintei şi de viaţă facătoarei Troiţă făcutusau această Sfântă Biserică unde se prăznuieşte hramul Sfântului Arhanghel Mihail: este făcută din temelie, cu toată cheltuiala dumnealui Jupân Constantin Brădescul bivornicul, fiul răposatului Ioan Brădescul şi înfrumuseţând-o cât pe dinlăutru atât şi pe dinafară precum se vede ca să fie pomenire în veci dumnealor şi părinţilor şi a tot neamul dumnealor: făcându-se în zilele prea luminatului nostru domn Grigore Ghica voievod începându-se de la luna lui iunie de la anul de la zidirea lumii 7260 şi de la l751”.

Arhitectura şi pictura sfântului locaş

Biserica „Sfinţii Arhangheli” din Brădeşti Bătrâni este zidită în stil bizantin, în formă de cruce, având două turle mari şi una mică în interiorul căreia se găseşte scara de lemn masiv de stejar, în formă de spirală, care duce la clopotniţa din turla de apus a bisericii - astăzi desfiinţată. Ca şi construcţie, biserica prezintă o simetrie arhitectonică şi artistică ireproşabilă. Se spune că această biserică a fost zidită din cărămidă, care a fost turnată în diferite forme, după nevoia construcţiei. Cărămida a fost lucrată în Valea Jiului şi apoi aproximativ 5-6 km, fiind dată din mână în mână de către oameni. Pictura este în frescă. Ferestrele şi uşa sunt încadrate cu un chenar masiv din piatră sculptată cu multă măiestrie, prezentând diferite flori şi modele ornamentale. În partea de jos a chenarului de piatră sculptată, ce înconjoară uşa de la intrare, sunt sculptaţi doi lei, ambii cu feţele spre uşă. La fel şi în planul al doilea, deasupra ferestrelor şi a brâului înconjurător, cele opt firide de aerisire sunt încadrate în întregime cu ornamente din piatră masivă, sculptată cu diferite flori şi steme semnificative timpului, cu perforările respective permise de sculptură pentru aerisirea bisericii. Linia neîntreruptă a slujitorilor Sfântului Altar a fost completată din anul 2010 de pr. Marian Cristian Tănasie.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!