Theologica
Cum se oficiază cele șapte Laude în Biserica Ortodoxă

Cum se oficiază cele șapte Laude în Biserica Ortodoxă

Cele şapte Laude sunt slujbe bisericeşti care se săvârşesc în toate zilele săptămânii. Numele lor sunt:  Miezonoptica;  Utrenia cu Ceasul întâi; Ceasul al treilea; Ceasul al şaselea; Ceasul al nouălea; Vecernia; Pavecerniţa. Referindu-se la cele şapte Laude, Sfântul Simion al Tesalonicului dă următoarea lămurire: „Sfinţii Părinţi bine au socotit de au aşezat să se zică slujbele Bisericii dimpreună una după alta şi la o anumită vreme rânduită. Drept aceea, în trei vremi nepărăsite au orânduit să se facă toate slujbele celor şapte Laude: întâi au rânduit vremea cea de după miezul nopţii, până dinspre ziuă; într-această vreme se fac trei slujbe: Miezonoptică, Utrenia şi Ceasul întâi (Ceasul întâi e rânduială deosebită, nu se numără între cele şapte Laude, dar se slujeşte odată cu Utrenia). După a treia oră din zi se cântă slujba Ceasului al treilea, a Ceasului al şaselea şi Obedniţa (Obedniţa iar nu se numără printre cele şapte Laude, dar se citeşte odată cu Ceasul al şaselea şi, uneori, cu Ceasul al nouălea). Iar la sfârşitul zilei se zice Ceasul al nouălea, Vecernia şi Pavecerniţa”.

Slujba celor şapte Laude se săvârşeşte azi în mănăstiri întocmai cum spune Sfântul Simion al Tesalonicului, adică: 1. la miezul nopţii se slujesc Miezonoptica şi Utrenia cu Ceasul întâi; 2. dimineaţa: Ceasul al treilea şi al şaselea şi Obednița şi 3. seara: Ceasul al nouălea, Vecernia şi Pavecerniţa.

În felul acesta, slujba Laudelor se aseamănă celor nouă cete îngereşti, care de trei ori câte trei, cu neîncetate glasuri, preamăresc pe Dumnezeu - Treime de Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

Numărul de șapte Laude este inspirat din stihul 164 din psalmul 118: „De şapte ori în zi Te-am lăudat”. Sfântul Ioan Casian aprobă pe cei „ce iau parte la aceste adunări de şapte ori pe zi, spre a cânta lauda Domnului”, iar Fericitul Augustin spune: „S-ar aduce o mulţime de locuri în care Dumnezeiasca Scriptură socoteşte numărul şapte drept număr care îmbrăţişează toate cunoaşterile”. Sfântul Simion al Tesalonicului spune despre cele şapte laude: „Iar vremile şi rugăciunile şapte sunt cu numărul, după numărul darurilor Duhului Sfânt”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!