Theologica
Cunoaşterea lui Dumnezeu

Cunoaşterea lui Dumnezeu

Rostul Bisericii lui Hristos este, de la Pogorârea Duhului Sfânt, sfinţirea oamenilor. Duhul Sfânt vine în lume pentru a constitui Biserica instituită de Hristos pe Cruce şi pentru a lucra sfinţirea oamenilor prin Tainele Bisericii. Duhul Sfânt face din oamenii credincioşi sfinţi.

Pentru a ajunge la sfinţenie omul credincios trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Cunoaşterea autentic creştină a lui Dumnezeu este una a experienţei personale, vie, realizându-se prin legătura directă dintre noi şi Duhul Sfânt.

Orice creştin ortodox poate avea o astfel de cunoaştere în măsura angajării sale în împlinirea poruncilor Domnului şi în viaţa Bisericii. Biserica, ca trup divi­no-uman al lui Hristos, este singurul spaţiu în care, prin deplinătatea harului dumnezeiesc, putem avea o cunoaştere autentică a persoanelor Preasfintei Treimi.

Biserica este un singur trup, un singur organism divino-uman, ale cărui mădulare sunt legate prin Duhul Sfânt Care sălăşluieşte în toţi membrii Bisericii, chiar dacă e pus sau nu în lucrare în mod ascetic de aceştia. De aceea, Biserica îi cuprinde şi pe păcătoşi, şi pe sfinţi. Parintele Dumitru Stăniloae spunea că fiecare om Îl poate cunoaşte pe Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii. Putem ajunge la această cunoaştere prin acţiunea providenţială a lui Dumnezeu, prin care fiecare este condus în toate împrejurările vieţii sale, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Apoi Îl cunoaştem pe Dumnezeu în diferite împrejurări, în solicitările semenilor, în încercările ce vin asupra noastră, în mustrările conştiinţei pentru greşelile săvârşite.

În acest fel, cunoaştem practic bunătatea, puterea, dreptatea, înţelepciunea şi marea răbdare a Lui cu noi, precum şi grija Lui faţă de noi, ori planul Lui cu noi. Pe Dumnezeu Îl cunoaştem şi în solicitările semenilor noştri.

În fiecare om ne întâmpină de fapt Hristos, solicitându-ne ajutorul. În toate împrejurările vieţii Dumnezeu coboară la noi, ni Se face cunoscut, ni Se adresează, iar noi trebuie să-I răspundem prin credinţă, rugăciune şi fapte bune.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!