Theologica
Cununia este Taina Dragostei dintre un bărbat şi o femeie

Cununia este Taina Dragostei dintre un bărbat şi o femeie

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 02 Octombrie 2018

Legătura dintre un bărbat şi o femeie în Biserică se binecuvântează prin Taina Nunţii. Familia creştină se întemeiază prin Taina Cununiei, fiind formată în urma uniunii liber consimţite dintre bărbat şi femeie. Aceasta este una dintre cele şapte taine ale Bisericii, alături de Tainele Botezului, Mirungerii, Împărtă­șaniei, Mărturisirii, Sfântului Maslu și Hirotoniei. Faptul că o familie se întemeiază printr-o Taină este o dovadă incontestabilă a importanţei pe care Biserica o acordă familiei.

Întreaga misiune a Bisericii are ca prioritate persoana şi familia. Fiecare comunitate parohială este formată din membri, bărbaţi şi femei, care în majoritatea lor şi-au întemeiat familii. De aceea, comunitatea parohială, la rândul ei, este gândită ca o familie mai mare.

Într-o familie, importante sunt dragostea, încrederea și respectul reciproc. Dacă aceste trei virtuţi sunt ignorate, există riscul unui impas în viaţa de familie. Dincolo de dragoste, care trebuie să reprezinte liantul permanent dintre soţi, încrederea este la fel de importantă pentru că altfel există riscul de suspiciune permanentă. De asemenea, respectul reciproc izvorât din dragoste şi încredere contribuie la reuşita vieţii de familie.

Datoria bărbatului şi a femeii care au primit Taina Sfintei Cununii este să se iubească şi să fie întotdeauna dedicaţi unul celuilalt, în orice împrejurare.

Părintele Sofian Boghiu spune despre Cununie că este Taina Dragostei, pentru că la temelia ei stă Dumnezeu, Care este dragoste.

Într-o căsnicie există mai ales iubirea jertfelnică, despre care vorbeşte Sfântul Apostol Pavel: „Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată” (I Corinteni 13, 4-8).

Familia trebuie să dăinuiască şi la bine, şi la rău, până când moartea îi va despărţi pe cei doi soţi, aşa cum foarte inspirat se spune într-una din rugăciunile din cadrul Tainei Cununiei.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!