Transilvania
Cursuri pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, la Sibiu

Cursuri pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, la Sibiu

Ștefan Mărculeț, 17 Iulie 2017

În cadrul Mitropoliei Ardealului vor avea loc, în perioada 25-29 septembrie, cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie. Cursurile sunt organizate de Arhiepiscopia Sibiului şi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Cursurile sunt organizate la Sibiu pentru obținerea definitivatului, a gradului II şi a gradului I în preoție, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (nr. 1199/2008) și actualizată prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 565/10 din februarie 2017. Cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie vor avea loc laFacultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Înscrierea preoţilor doritori se va putea face până la data de 25 august 2017, la centrele eparhiale ale Mitropoliei Ardealului, după care listele sunt trimise către Centrul metropolitan, până la data de 1 septembrie, ora 12.00, în format electronic la adresa de e-mail sectorulculturalma@yahoo.com.

Dosarele pentru înscrierile la cursurile de definitivare vor conține copii după actele de studii (diploma de licență în teologie, master, doctorat și foile matricole), adeverința care să ateste cel puțin doi ani de vechime în preoție, memoriu de activitate avizat de protopop, raportul protopopului în legătură cu inspecțiile anuale, media notărilor administrative pe ultimii doi ani

Dosarele pentru înscrierile la cursurile de gradul II vor conține copie după diploma de licență în teologie, adeverința care să ateste cel puțin șase ani de vechime în preoție, memoriu de activitate avizat de protopop, dovadă privind publicarea unor cărți, studii, articole, cateheze, conferințe (opțional), dovadă privind susținerea unei conferințe preoțești sau a unei teme în cadrul cercului pastoral în ultimii patru ani, atestarea privind organizarea unei vizite arhierești în parohie, precum și a realizărilor semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic și administrativ-gospodăresc în ultimii patru ani.

Examen pentru gradul I în preoție

Colocviul de admitere pentru obţinerea Gradului I profesional în preoţie (sesiunea 2017-2018) se va susţine în data de 25 septembrie 2017. Examenul de susținere a lucrărilor pentru obținerea gradului I profesional în preoţie (sesiunea 2016-2017) se va susţine în data de 19 octombrie 2017. Pentru susținere, candidații vor depune la centrele protopopești, care vor înainta, ulterior, centrelor eparhiale, lucrările realizate în conformitate cu toate normele de cercetare și redactare, însoțite de raportul de evaluare al profesorului îndrumător și de raportul vizitei speciale efectuate în parohie de către ierarh sau delegatul său în perioada de la înscrierea la Gradul I și până la susținerea acestuia. Lucrările vor fi depuse până la data de 30 august 2017, urmând ca acestea să fie trimise spre sectorul cultural al Arhiepiscopiei Sibiului până la 19 septembrie 2017.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!