De la 1 aprilie, medicamentele se vor prescrie sub denumirea lor comercială

23 Martie 2008

Guvernul a fost aprobat săptămâna trecută un contract-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul social de asigurări de sănătate pentru 2008. Acesta va intra în vigoare de la 1 aprilie şi cuprinde mai multe modificări, faţă de anul precedent. Astfel, la negocierea contractelor de furnizare de medicamente compensate sau gratuite pentru tratamentul ambulatoriu se va ţine cont şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea furnizorului.

De la 1 aprilie 2008 medicii vor prescrie medicamentele sub denumirea comercială şi nu sub denumirea comună internaţională, ca până acum. Medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu HIV/SIDA se vor putea elibera atât prin farmaciile cu circuit deschis, cât şi prin cele cu circuit închis.

Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să aducă la cunoştinţa furnizorilor de medicamente numele şi codurile medicilor care nu se mai află în relaţie contractuală cu Casa. Sunt prevăzute şi două situaţii în care medicamentele pot fi substituite. Astfel, în cazul în care farmacistul nu are medicamentul prescris, iar pacientul nu doreşte să aştepte 24 sau 48 de ore până când farmacia îl procură, atunci acest medicament poate fi substituit de către farmacişti. A doua situaţie este cea în care pacientului i se spune că farmacia are un medicament asemănător cu cel de pe reţetă, dar mai ieftin. Dacă pacientul doreşte acest medicament mai ieftin, el poate cere substituirea celui scris pe reţetă.

Casa de asigurări acordă dispozitive medicale, în funcţie de nivelul de urgenţă a pacienţilor. Câteva noutăţi sunt introduse şi în contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate, mai ales în ceea ce priveşte acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe. Furnizorii de dispozitive medicale pot primi contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise şi documentelor însoţitoare. O altă prevedere importantă a noului contract este aceea că furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a respecta ghidurile şi protocoalele de practică medicală în vigoare. (O.B.)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!