Theologica
Decalogul

Decalogul

Cele 10 porunci, sau Decalogul (din cuvintele grecești δεκα, deka, „zece” și λoγoς, logos, „cuvânt”), au fost primite de Moise de la Dumnezeu pe Muntele Sinai. După ce și-a fixat tabăra la poalele Muntelui Sinai, Moise a urcat pe munte pentru a se întâlni cu Dumnezeu și pentru a primi Decalogul, adică cele zece porunci.
Timpul de patruzeci de zile și patruzeci de nopți petrecut pe Muntele Sinai, Moise a postit, după care a primit cele două table ale legii scrise pe piatră de degetul lui Dumnezeu.
Respectarea Decalogului reprezintă piatra de temelie a credinţei, în care se rezumă tot ceea ce omul trebuie să ştie şi să facă pentru a urma calea lui Dumnezeu spre mântuire. El cuprinde următoarele porunci:
1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alți dumnezei afară de Mine.
2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor.
3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert.
4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește.
5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu fii desfrânat.
8. Să nu furi.
9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.
10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. (Ieșirea 20, 2-17)
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spune despre Decalog: „Spiritualitatea creştin-ortodoxă a păstrat importanţa Decalogului ca îndreptar pentru viaţa omului în societate, în vederea mântuirii. Astfel, cele zece porunci ale Decalogului sunt cuprinse în cărţile de rugăciuni ale Bisericii noastre, în catehisme, în manualele de religie sau în Îndreptarul de spovedanie. Cele zece porunci sunt ghidul pe care trebuie să-l folosim pentru a ne găsi calea spre Dumnezeu şi spre o vieţuire dreaptă. «Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile Lui; şi poruncile Lui nu sunt ­grele» (1 Ioan 5, 3), pentru că ele ne ajută să înţelegem că adevărata viaţă este comuniune de ­iubire sinceră şi generoasă”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!