Theologica
Desăvârşirea spirituală

Desăvârşirea spirituală

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 05 Februarie 2019

Dorinţa noastră de desăvârşire spirituală nu se condiţionează de mediul şi timpul în care trăim, ci în primul rând de dorinţa noastră de a ne mântui. Oricât de multe suferinţe şi dureri îndurăm în viaţa noastră, oricâte probleme şi necazuri ne încearcă zi de zi, indiferent de momentele în care ne simţim singuri şi la limită, permanent trebuie să ne amintim că Dumnezeu este întotdeauna alături de noi şi în El să ne punem nădejdea, după cum rostim în rugăciunea Sfântului Ioanichie cel Mare: „Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie!”

Pentru om păcatul este moarte, iar pocăinţa este întoarcere la viaţă. Pocăinţa presupune mai multe etape: căinţa sau părerea de rău pentru păcatele săvârşite; mărturisirea păcatelor; îndeplinirea canonului sau epitimiei; dezlegarea sau iertarea. Mărturisirea este un act personal şi secret.

 Bucuria pocăinţei izvorâtă din viaţa pilduitoare a sfinţilor devine pentru tânărul de astăzi, în special, şi pentru toţi oamenii, în general, o paradigmă a pocăinţei, a rugăciunii şi a postirii într-o lume plină de tentaţii izvorâte, mai ales, din păcatul desfrânării.

În acest sens învăţăm calea ridicării din păcat prin pilda despre întoarcerea fiului risipitor. Aceasta se referă în mod direct la noi toţi, întrucât în ea este descrisă istoria iconomiei lui Dumnezeu cu privire la mântuire, căderea omului în robia patimilor, experienţa omului care cunoaşte puterea pierzătoare a păcatului şi totodată ne dezvăluie timpul pocăinţei ca fiind întoarcerea omului din exilul păcatului. Ieşirea din acest exil prin pocăinţă ne duce pe drumul desăvârşirii spirituale care ne oferă mântuirea, adică Raiul. Dacă vom căuta spiritualitatea ortodoxă, vom descoperi o mare bogăţie duhovnicească şi vom înţelege că ea valorizează persoana umană, oferind un sens precis existenţei noastre pământeşti.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!