Theologica
Desăvârşita ascultare faţă de Hristos, semnul recunoaşterii unui creştin adevărat

Desăvârşita ascultare faţă de Hristos, semnul recunoaşterii unui creştin adevărat

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 30 Octombrie 2018

Toţi oamenii prin botezul în numele Sfintei Treimi devin creştini şi astfel sunt membri ai trupului tainic al lui Hristos care este Biserica. A fi creştin dreptmăritor înseamnă a păstra şi respecta învăţătura de credinţă aşa cum a fost predicată de Mântuitorul Hristos, transmisă şi păstrată cu fidelitate în Biserică.

Noi, cei botezaţi în numele Preasfintei Treimi, care ne numim creştini ortodocşi, trebuie să avem în societate un comportament conform credinţei noastre. Este necesar ca fiecare dintre noi, cei care am primit Taina Sfântului Botez, să avem în lumea de astăzi atitudini creştine care să arate că lucrarea credinţei noastre este una vie, care nu urmează doar tradiţional această religie, ci trăim plenar relaţia cu Dumnezeu prin învăţătura creştină şi ne raportăm la lume din perspectiva valorilor nemuritoare aduse de Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Ca să fie cineva creştin, trebuie să asculte şi să facă tot ce zice Hristos. Desăvârşita ascultare faţă de Hristos, de toate câte porunceşte, este semnul de recunoaştere a unui creştin adevărat. De aici vedem că nu putem fi creştini dacă nu avem o relaţie de iubire şi ascultare faţă de Domnul Iisus Hristos. Din această perspectivă, suntem invitaţi la mărturisirea credinței prin viaţa noastră care trebuie să arate că suntem următori ai lui Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa.

Urmarea lui Hristos se vede prin atitudinile creştine pe care le avem în societate, adică: un creştin nu înjură, nu mituieşte, nu minte, nu fură, nu desfrânează, nu invidiază, nu ucide, nu acceptă pseudovalorile promovate de cei fără Dumnezeu, nu îşi vinde credinţa pentru un trai mai bun, nu face compromisuri morale, nu este lacom, nu este mândru, nu urăşte pe nimeni, nu dispreţuieşte pe aproapele său şi nu doreşte răul nimănui, se fereşte să încalce voia lui Dumnezeu pentru a nu ieşi din ascultarea faţă de poruncile Lui.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!