Dezbateri pe tema pregătirii preotului pentru Sfânta Liturghie

Narcisa Elena Balaban, 20 Iunie 2007

Ieri, 19 iunie, la sediul Protopopiatului Săveni, a avut loc şedinţa lunară a preoţilor, cu tema „Sfânta Liturghie – pregătirea şi vrednicia preotului“. Referatul a fost susţinut de preotul Mihai Adrian, de la parohia Cişmăneşti.

„Măreţia slujirii preoţeşti se descoperă în plinătatea ei în Sfânta Liturghie, acolo unde preotul, aşezat între oameni şi Dumnezeu, mijloceşte primirea de la Dumnezeu a «toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit»“, a afirmat părintele referent, încă de la început, arătând importanţa Sfintei Liturghii în viaţa preotului şi a credincioşilor. Pentru că fără Sfânta Liturghie nu se poate mântui nimeni, deoarece în cadrul ei primim Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, atât credincioşii, cât mai ales preotul trebuie să aibă o pregătire deosebită care să-l facă vrednic pentru această slujbă. Pentru a fi vrednic slujirii Sfintei Liturghii, preotul trebuie să se pregătească sufleteşte şi trupeşte. În pregătirea sufletească, preotul trebuie mai întâi „să se spovedească, să fie împăcat cu toţi, să nu aibă supărare cu nimeni, să-şi păzească inima de gânduri rele cât va putea, să se înfrâneze de cu seară, să privegheze până la vremea Sfintei Liturghii şi să-şi citească cele rânduite de sfintele canoane“. (Învăţăturile din Liturghier).

În luările de cuvânt s-a insistat asupra concentrării la Sfânta Liturghie, conştientizând că Hristos, în marea Sa iubire faţă de oameni, dă şi se dă pentru mântuirea lumii. Părintele protopop Liviu-Constantin Nechita a subliniat faptul că un preot se cunoaşte după felul în care se pregăteşte pentru Sfânta Liturghie, după importanţa ce o acordă şi trăirea ce o are pentru Sfânta Liturghie şi după felul în care menţine Sfântul Altar. Ordinea şi curăţenia de aici arată câtă importanţă acordă preotul întâlnirii cu Hristos. A răspuns întrebărilor puse de preoţii tineri în legătură cu anumite situaţii practice care pot să apară în pregătirea preotului pentru Sfânta Liturghie. În încheierea şedinţei, au fost prezentate şi alte probleme de ordin administrativ. (pr. Ioan Manoliu, corespondent în Protopopiatul Săveni)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!