Dicţionar liturgic

19 August 2009

- bodaproste - (slv. Bogu da prosti - Dumnezeu să ierte păcatele) - formulă de mulţumire când se primeşte un dar dat de pomană pentru sufletele celor morţi. Această formulă s-a generalizat în Biserică, ca expresie de mulţumire pentru un dar, care este făcut fără nădejdea unei răsplătiri pământeşti. Cel ce dă de bodaproste dăruieşte din toată inima, fără a mai cere ceva în schimb. Cel ce spune bodaproste îl încredinţează pe dăruitor darului veşnic al lui Dumnezeu.

Această mentalitate a Bisericii, care consideră proprietatea dăruită omului de Dumnezeu temporar şi provizoriu şi că orice dăruire se face fără a mai cere ceva în schimb, este opusă concepţiei utilitarist-comerciale do ut des (dă-mi ca să-ţi dau) prezente în societatea lumească, unde totul are un preţ şi totul este un schimb de valori, produse şi materie. În lumina lui Dumnezeu, însă, creştinii dăruiesc ceea ce deja aparţine lui Dumnezeu şi sunt doar administratorii vremelnici ai creaţiei Sale, pe care trebuie să o împărtăşească tuturor celor în nevoie. (pr. asist. dr. Ioan Valentin ISTRATI)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!