Dicţionar liturgic

25 Iulie 2009

Utrenier - carte de cântare bisericească, cuprinzând slujba Utreniei învierii (a Duminicilor), pusă pe note pe cele opt glasuri; Macarie ieromonahul, din ordinul domnitorului Grigorie Ghica, a tipărit primul Utrenier în limba română, la Bucureşti, în 1827. Astăzi, în biserici se foloseşte mai ales Utrenierul cu dublă notaţie psaltică şi liniară întocmit de profesorii: Nicolae C. Lungu, Ion Croitoru şi pr. Grigore Costea, după marii protopsalţi români: Macarie Ieromonahul, Anton Pan, Dimitrie Suceveanu, Ghelasie Basarabeanul, Ştefanache Popescu, Oprea Demetrescu (Dumitrescu), Neagu Ionescu, Ioan Zmeu, pr. Theodor V. Stupcanu, Ion Popescu-Pasărea, pr. Victor Ojog ş.a. (pr. asist. dr. Ioan Valentin ISTRATI)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!