Dicţionar liturgic: Untdelemn

10 August 2012

Untdelemnul este un produs vegetal, folosit ca aliment în pregătirea hranei, ca element vindecător, ca substanţă de iluminat şi ca materie de cult. În cultul divin, el se foloseşte la Taina Sfântului Botez, la sfinţirea bisericilor şi a caselor, la miruirea credincioşilor, la Taina Sfântului Maslu şi intră ca element de bază în compoziţia Sfântului Mir. Untdelemnul care alcătuieşte materia Sfântului Maslu este simbol al îndurării divine şi totodată medicament, mijloc de însănătoşire. Acest untdelemn sfinţit este plin de puterea Sfântului Duh, motiv pentru care întrebuinţarea lui nu poate fi una obişnuită. În primul rând, cu untdelemn sfinţit sunt unşi cei bolnavi de către preoţii slujitori, de şapte ori, în cadrul slujbei. Untdelemnul rămas de la Maslu, ca şi făina binecuvântată atunci, trebuie păstrat cu cinste, în loc curat şi întrebuinţat în scopuri religioase. De regulă, untdelemnul este folosit la miruit sau pus în candelă să ardă, fie în casă, fie în biserică, iar în cele mai multe cazuri este introdus în făina de grâu, pentru a se pregăti turte sau pâinişoare din care i se dă bolnavului să consume pe nemâncate.

Etimasia

Etimasia (gr. etoimasia - pregătire) sau "tronul pregătirii" este numele "scaunului gol" pregătit lui Hristos pentru Judecata universală. Această temă iconografică apare în bisericile ortodoxe pe pereţii turlei Pantocratorului (turla cea mare, reprezentând un tron gol, înconjurat de uneltele pătimirilor lui Hristos, pregătit pentru Mântuitorul Care va veni să Se aşeze ca Judecător al lumii, la a doua venire a Sa. Numele de Etimasia a fost inspirat din cartea Psalmilor: "Iar Domnul rămâne în veac; gătit-a scaunul Lui de judecată şi El va judeca lumea; cu dreptate va judeca popoarele" (Psalmul 9, 7-8). Tema iconografică a tronului Etimasiei este strâns legată de Pantocrator şi de reprezentarea Sfintei Treimi, deoarece Dumnezeu, Creatorul lumii şi Atotţiitorul, va fi totodată şi Judecătorul ei.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!