Evanghelia zilei
Din vameş a devenit Apostol

Din vameş a devenit Apostol

Pr. Dumitru Păduraru, 21 Octombrie 2017

Şi după aceasta a ieşit şi a văzut un vameş, cu numele Levi, care şedea la vamă, şi i-a zis: Vino după Mine. Şi, lăsând toate, el s-a sculat şi a mers după El.      Şi I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa sa. Şi era mulţime multă de vameşi şi de alţii care şedeau cu ei la masă. Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau către ucenicii Lui, zicând: De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii? Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: N-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă. (Luca 5, 27-32)

***

Matei-Levi, vameşul despre care se face amintire în Evanghelia de astăzi, a lăsat toate ocupaţiile cotidiene, funcţia, poziţia privile­giată şi a urmat Mântuitorului. Numele său înseamnă: Levi – leu, iar Matei – dăruit de Dum­nezeu. Cel amintit era vameş, iar iudeii îi dispreţuiau pe vameşi deoarece aceştia erau în slujba ocupanţilor romani. În concepţia lor vameşul erau un exemplu  concret de corupţie şi păcăto­şe­nie. Acestui om blamat, Hristos Domnul îi spune: „Vino după Mine!” Era ceva de neconceput şi de neacceptat ca un vameş să fie în preajma unui om sfânt. Matei L-a urmat şi din vameş a devenit Apostol şi, mai târziu, unul din cei patru Evanghelişti care au mărturisit despre viaţa şi activitatea Fiului lui Dumnezeu. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!