Documentar

Din tranșeele luptei pentru Unire în temnițele comuniste
05 Mai 2018
Se împlinesc astăzi, 5 mai, 68 de ani de la un eveniment tragic și, în același timp, rușinos al istoriei noastre, așa-numita „noapte a demnitarilor”, când liderii comuniști...
Sfântul Florian de la Linz, un martir al persecuției împăratului Dioclețian
04 Mai 2018
La doar câteva zile după pomenirea Sfântului Mare...
Maica Teofana, ucenica și mama starețului Efrem Filoteitul
22 Aprilie 2018
Mănăstirea Sfântul Arhanghel Mihail din insula Thassos este un metoc al mănăstirii atonite Filoteu. Aici și-a petrecut ultimii ani din viață gherontissa Teofana, mama părintelui Efrem Filoteitul, înainte de a trece la Domnul, în 1986. La mănăstire...
Geții nemuritori și martiriul Sfântului Sava
12 Aprilie 2018
Sfântul Sava Gotul „era drept în credință,...
Sfântul Ioan Scărarul - Despre patima clevetirii
30 Martie 2018
Viaţa Sfântului Ioan Scărarul a fost ascunsă, smerită şi aprinsă de dumnezeiescul dor. Vreme de patruzeci de ani a trăit sihăstreşte, pururea fiind aprins...
Cântarea Sfintei Cruci
21 Martie 2018
În anul 1904, ieroschimonahul Gherontie, care slujea la Schitul Darvari din București, pe atunci metoc al Schitului românesc Prodromu din...
Iașii Marii Uniri și figurile întregirii
15 Martie 2018
Celebrarea Anului Centenar nu poate fi deplină fără evocarea figurilor celor care, prin eforturi susținute, în condițiile ostile ale anilor 1916-1918, au contribuit la...
Pagini din trecutul colportajului bisericesc
10 Martie 2018
Unul dintre fondatorii colportajului bisericesc în România care au anticipat nevoia de misionarism și de cucerire a sufletelor prin cuvântul scris este părintele ieromonah...
Primul preot erou în Marele Război
09 Martie 2018
Slujirea preoților români pe fronturile Primului Război Mondial a fost exemplară și de un eroism copleșitor. Ei au dovedit un înalt patriotism, au ținut cuvântări...
Bazilica bizantină și fântâna secretă de la Sucidava
04 Martie 2018
Sucidava, așezare antică născută pe malul stâng al Dunării, cu o locuire umană neîntreruptă din epoca neolitică până astăzi, veche capitală a tribului sucilor, actualmente Celeiu, așezare inclusă în orașul Corabia, județul Olt, poartă în trupul...
Modele de viețuire după virtuţile strămoşeşti
27 Ianuarie 2018
A vorbi despre români înseamnă a schiţa un portret unde luminile şi umbrele se îmbină paradoxal şi contrastant. Cine-i va înţelege şi le va zugrăvi viaţa aşa cum a fost ea...
Unirea Principatelor, fundament pentru Marea Unire
24 Ianuarie 2018
Suntem în Anul Centenar şi toate gândurile noastre se îndreaptă spre anul de graţie 1918, când Regatul României s‑a unit cu Basarabia, Bucovina, Transilvania,...
Patrimoniul pictural din biserica mare a Mănăstirii Putna
11 Ianuarie 2018
Date despre pictura Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Putna sunt disponibile doar în cronici, întrucât frescele originale au fost pierdute odată cu...
Anton Pann sau „culmea tristeții comicului de geniu”
06 Ianuarie 2018
Luna noiembrie a anului ce a trecut a adunat în istoria muzicii bisericești nu mai puțin de 163 de ani de când l-am pierdut pe fiul Pepelei cel isteț ca...
Biserica în slujba unităţii naţionale
07 Ianuarie 2018
Epopeea Războiului pentru Întregirea Neamului, ­încununată cu Marea Unire din anul 1918 şi făurirea statului naţional unitar ­român, a cuprins, în vâltoarea faptelor...

Arhivă ediții

Contactează-ne!