Oltenia
Două proiecte coordonate de Vasiliada, la final

Două proiecte coordonate de Vasiliada, la final

Gabriela Firu, 08 Februarie 2018

Prin intermediul celor două proiecte, mai multe persoane au fost învăţate cum să intervină eficient în cazul unor calamităţi naturale sau situaţii de urgenţă. Rezultatele proiectelor au fost prezentate de pr. Adrian Stănulică, directorul Asociaţiei Vasiliada a Arhiepiscopiei Craiovei în cadrul unei conferinţe de presă.

Cele două proiecte implementate de Asociaţia Vasiliada au fost proiecte transfrontaliere, s-au desfăşurat în parteneriat cu Free Youth Centre, ONG din Bulgaria şi s-au intitulat „Opoziție comunitară împotriva evenimentelor dezastruoase” și „Reţeaua Şcolilor Sigure”. Despre implementarea celor două proiecte a vorbit pr. Adrian Stănulică, directorul Asociaţiei Vasiliada şi consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.

„Ambele proiecte au avut aceeași țintă, același obiectiv major, acela de a pregăti oamenii din comunități cu privire la felul în care pot să intervină eficient în situația unor calamități naturale sau a unor situații de urgență. Primul dintre ele a vizat pregătirea oamenilor din școli, fie că vorbim despre cadre didactice, manageri ai unor unități de învățământ, dar și elevi. S-a avut în vedere în acest sens o pregătire atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic. Cel de-al doilea proiect a vizat în special lucrul cu comunitățile locale, comunități în special din mediul rural. Astfel, în cele 10 comunități doljene vizate s-a pus un accent deosebit pe pregătirea persoanelor care fac parte din unitățile locale de voluntariat, organizate în special pentru a fi capabile să intervină în cazul unor situații de urgență”, a declarat pr. Adrian Stănulică, directorul Asociației Vasiliada.

Peste 10.000 de persoane instruite în proiectul „Școala Sigură”

Rezultatele proiectului „Școa­la Sigură”, implementat de Asociaţia Vasiliada în România și Bulgaria, s-a direcţionat în primul rând către procesul de evaluare comună a nevoilor și opor­tunităților de prevenire mai bună a riscului în şcolile implementate. De asemenea, s-a mai avut în vedere: elaborarea unei metodologii comune pentru educație extracurriculară și motivație în dezvoltarea acestui domeniu, pregătirea a 20 de auto­rități școlare pentru un mai bun management al riscului în școlile lor, pregătirea a 80 de profesori pentru consiliere metodică în educarea împotriva dezastrelor în şcolile lor, pregătirea a 40 de psihologi pentru a reacţiona în caz de dezastru în sprijinul victimelor, pregătirea a 40 de profesori pentru cluburile liderilor de voluntari, pregătirea a 640 de voluntari tineri pentru acțiune în caz de dezastru (viitori membri ai unităților locale de voluntari), crearea „comunității de practică” – instrument virtual pentru comunicare și împărtăşirea bunelor practici în protecția civilă etc.

Principalul rezultat a constat în 20 de şcoli mai bine pregătite pentru evenimente dezastruoase, însemnând astfel peste 10.000 de elevi, profesori și alți membri ai personalului mai bine pro­tejați. Modelul „Școala Sigură” este o contribuție valoroasă la calitatea managementului riscului în zona transfrontalieră, pentru că are po­ten­țialul de a se multiplica, în sensul unui exemplu de bună practică. Proiectul a contribuit și va contribui la dezvoltarea voluntariatului în domeniul protecției împotriva dezastrelor, prin folosirea noilor metode de motivare, creând o legătură între educarea formală și informală și o comunitate de practică de tip „rețea”, funcționarea în rețea.

În județul Dolj, Vasiliada a colaborat cu următoarele unități școlare: Școala Gimnazială Negoi, Școala Gimnazială Cârna, Școala Gimnazială Tudor Segărceanu Goicea, Școala Gimnazială Bis­treț, Colegiul Tehnic Ștefan Milcu Calafat, Liceul Teoretic Dăbuleni, Liceul Teoretic Petre Baniță Călărași, Liceul Teoretic Bechet, Școala Profesională Valea Stanciului și Școala Gimnazială Sadova.

„Opoziție comunitară împotriva evenimentelor dezastruoase”

Cel de-al doilea proiect prezentat, „Opoziție comunitară împotriva evenimentelor dezastruoase”, a avut ca promotor principal Asociaţia Vasiliada. Între partenerii implicaţi amintim: Organi­zația Free Youth Centre (Centrul de voluntariat pentru tineret) din Vidin - Bulgaria, Crucea Roșie Bulgară – filiala Vidin, Crucea Roșie Română - filiala Dolj pentru implementarea proiectului.
„Proiectul a urmărit creşterea capacităţii locale în zonele rurale de granițe ale României și Bulgariei de prevenire a dezastrelor prin dezvoltarea unităților de voluntari extinse. Grupul-țintă vizat a fost constituit din: 200 de voluntari din unitățile de voluntari formate și pregătite pentru acțiuni comune: 120 de ofiţeri locali administrativi, pregătiți pentru managementul riscului; 160 de experți locali relevanți implicați ca resursă adițională și educați; 20 de comunități locale bine pregătite pentru combaterea dezastrelor”, a informat Sorin Boboc, manager proiect.

În județul Dolj s-au desfăşurat în cadrul proiectului 18 cursuri în 10 comunități rurale: 15 cursuri de intervenție în caz de dezastre pentru membrii unităților de voluntari, care au numărat 300 de participanți, și 3 cursuri de managementul riscului destinate angajaților administrației locale, care au numărat 60 de partici­panți. Crucea Roșie Română – filiala Dolj a organizat în județul Dolj 5 cursuri de prim ajutor pentru unitățile de voluntari (100 participanți), 3 cursuri de prim ajutor pentru specialiștii care lucrează în servicii sociale în cadrul primăriilor (60 participanți) și un curs pentru psihologi în vederea acordării de sprijin specializat în situații de criză (20 specialiști). Comunitățile cu care s-a lucrat în județul Dolj au fost Valea Stanciului, Urzicuța, Ostroveni, Măceșu de Jos, Goicea, Cârna, Călărași, Giurgița, Bistreț.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!