Banat
Două volume născute din bucuria slujirii prin cuvânt

Două volume născute din bucuria slujirii prin cuvânt

Răzvan Fibișan, 12 Ianuarie 2018

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, atât la Editura Partoș a Arhiepiscopiei Timișoarei, cât și la Editura Eurostampa au apărut două volume născute din bucuria propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu: „Bucuria slujirii prin cuvânt”, semnat de părintele dr. Ionel Popescu, vicar eparhial, și lucrarea „Ție, Doamne!”, a părintelui Iosif Hânda.

Lucrarea „Bucuria slujirii prin cuvânt” este o crestomație ce adună între coper­țile ei diverse materiale de presă publicate de autor, în ultimii 30 de ani, în mai multe reviste și periodice bisericești sau laice. Prezentul volum vede acum lumina tiparului sub egida Editurii Partoș, prin sprijinul Fundației „Preot Ioan Olariu” din Timișoara și al altor oameni iubitori de cultură. În cuvântul-înainte, intitulat „La umbra gândului”, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, menționează: „Bucuria slujirii prin cuvânt este darul de suflet pe care îl oferă părintele vicar Ionel Popescu iubitorilor de carte și credincioșilor bănățeni, precum și tinerilor care bat la porțile teologiei. Cartea de față însumează câteva zeci de materiale publicate de autor, vreme de trei decenii, în foile și revistele bisericești și laice din Banat, pe vremea activității sale de profesor la Seminarul Teologic din Caransebeș, apoi ca preot paroh în Timișoara și, de aproape 15 ani, ca slujitor în administrația eparhială”. Cele 70 de articole, structurate pe cinci secțiuni (Foaia Diecezană, Învierea, Biserica și Școala, Ziarul Lumina, Articole publicate în alte periodice bisericești și laice), abordează o multitudine de subiecte istorice, teologice și culturale. Toate vădesc deosebita apetență a autorului pentru slujirea Bisericii lui Hristos și prin intermediul slovei scrise.
În „Cuvântul către cititori”, autorul amintește de contextul ce l-a determinat să transmită, prin cuvântul scris, generațiilor succesive de creștini atât experiența și emoțiile trăite la diverse evenimente culturale și spirituale din provincia istorică a Banatului, cât și aprecierile sale față de persoanele biblice și patristice, pe de-o parte, și față de personalitățile de marcă din Banat, pe de altă parte. Adevărate file de cronică sunt și articolele dedicate Academiei Teologice din Caransebeș, astăzi Seminarul Teologic Ortodox „Ioan Popasu”, care a generat de-a lungul vremii nenumărate activități culturale și spirituale, influențând istoria și viața socială a Caransebeșului, și nu numai.

Lucrarea părintelui Ionel Popescu este o dovadă a faptului că nu s-au obliterat din memoria colectivă chipul și faptele unor personalități de pe meleagurile Banatului, care au avut un aport considerabil la înfăptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918, la Revoluția din decembrie 1989 sau la ctitorirea Parohiei Timișoara-Iosefin. În acest sens se evidențiază studiile cu caracter encomiastic: „In memoriam: învățătorul Pavel Jumanca, luptător pentru înfăptuirea Marii Uniri din 1918”, „Preoți ortodocși timișoreni, luptători în Revoluția din Decembrie 1989”, „Preoți ortodocși din Arad, luptători în Revoluția din Decembrie 1989”, „Martiri români pentru Hristos, în perioada regimului comunist”, „Purtarea de grijă a Mitropolitului Nicolae Corneanu pentru foștii preoți deținuți politic”, „Muzicologul Sabin Drăgoi, enoriaș de nădejde al Parohiei Timișoara-Iosefin”.

Prevalente sunt și studiile de teologie biblică, prin care autorul contextualizează anumite situații parenetice, făcându-i astfel pe cititori atât contemporani cu evenimentele biblice, cât și făptuitori ai virtuții. Nu în ultimul rând, multe dintre articolele volumului de față cuprind aspecte analitice și pedagogice totodată, prin care autorul analizează atmosfera actuală, specifică societății de consum, din preajma marilor sărbători ale creștinătății, cu scopul atât de a-i edifica pe creștinii zilelor noastre în ceea ce privește descoperirea duhului autentic de viață creștinească, cât și de a perpetua spiritualitatea adusă în lume de Însuși Fiul lui Dumnezeu.

Volumul „Bucuria slujirii prin cuvânt” poate fi achiziționat de la pangarul bisericii Parohiei Timișoara-Iosefin, precum și de la magazinul de obiecte bisericești din incinta parohiei.

O carte de poezii cu caracter doxologic

Și la Editura Eurostampa a apărut, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, lucrarea creștină, cu caracter latreutic, „Ție, Doamne!”, a părintelui Iosif Hânda, parohul și ctitorul bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Timișoara-Calea Aradului. Cartea preotului-poet, chiar dacă însumează aprox. 60 de pagini, are un mesaj de o încărcătură emoțională foarte mare, ce înlesnește epectaza omului-cititor către Dumnezeul Atotmilostiv. Asemenea unui mozaic, cele 33 de creații, de tipul epico-liric, scrise într-un stil sobru și concentrat, cuprind toate sentimentele care ne copleșesc în fața dumnezeirii nemărginite. Având permanent admirație față de atotputernicia lui Dumnezeu, dar și contemplând bunătatea și dragostea divină, autorul purcede să compună rugăciuni de laudă și de mulțumire, dezvăluind exteriorizarea nevoii firești de a-L preamări pe Dumnezeu. Prin fotografiile de familie și prin dedicarea unei poezii, în epilog, bunicului, care a fost luptător pe front și prizonier la Cotul Donului, apoi închis în lagărul din Sevastopol (Republica Autonomă Crimeea), lucrarea constituie și un album prin care este omagiată stirpea autorului, care a avut un aport considerabil în formarea sa.

În predoslovia intitulată „Dăltuind cuvinte”, Mitropolitul Banatului menționează: „Părintele Iosif, prin prezentul volum de poezii, ctitorește un templu al cuvântului, pe care-l oferă celor care doresc să-L întâlnească pe Dumnezeu printr-o tainică rostire. Prin versurile așternute în paginile acestei cărți, autorul ne face părtaș vieții sale de păstor duhovnicesc. (...) Aflăm versuri închinate Maicii Domnului, dar n-o uită nici pe a sa iubită mamă, care, din fragedă pruncie, l-a dus la biserica din sat, unde pruncul Iosif s-a întâlnit întâi cu Dumnezeu. Părintele Iosif nu-și uită nici credincioșii pe care-i păstorește, purtându-i cu sine, în rugă, până la porțile Cerului”.

Preotul Iosif Hânda s-a născut la 10 iunie 1956, în localitatea Petnic, județul Caraș-Severin. În anii 1971-1976, se formează la Seminarul Teolo­gic din Caransebeș, iar în 1977-1981 urmează cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu. Începând cu 1999 este slujitor al Parohiei Timișoara-Calea Aradului, ridicând, împreună cu enoriașii, o monumentală biserică în plan treflat.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!