Banat
Duminica a doua din Postul Mare în Banat

Duminica a doua din Postul Mare în Banat

14 Martie 2017

În Duminica a doua din Postul Sfintelor Paști, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a participat la Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a liturghisit la Catedrala istorică din Arad, iar Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Sfântul Ioan” din Caransebeș.

În Duminica a doua din Sfântul și Marele Post, numită și a Sfântului Grigorie Palama, Înalt­preasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor timi­șoreni, slujind Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara. 

După Dumnezeiasca Liturghie, Mitropolitul Banatului a ținut o bogată omilie, în cadrul căreia a evidențiat semnificațiile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică de la Marcu 2, 1-12, care relatează minunea vindecării săvârșită de Hristos cu slăbănogul din Capernaum. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a menționat că „orice păcat făcut de om este o ceartă cu Dumnezeu, iar atunci când păcătuim, ne certăm cu Dumnezeu. De aceea a venit Hristos, ca să ne ierte păcatele, adică să ne împace cu Tatăl Cel ceresc”. La finalul cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit Ioan i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să frecventeze mai des bisericile și să meargă la duhovnicii lor pentru a se spovedi și a primi dezlegare de păcate, dar și tămăduire trupească, după cum a primit și paraliticul din Capernaum. În această duminică, Biserica a rânduit să fie pomenit un mare teolog al luminii necreate și un atlet al spiritualității isihaste răsăritene, Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, pentru a ne arăta că dreapta credință pe care am prăznuit-o în mod deosebit duminica trecută nu este o credință teoretică, raționalizată, ci o credință întrupată, trăită și experiată, prin care credinciosul ortodox pri­mește lumina slavei dumne­zeiești și viața veșnică. Prin trăirea în mod intens a dreptei credințe, sufletul creștinului primește luminare și curățire de păcate. Prin aceasta se arată în mod vădit că dreapta credință este o credință transfiguratoare și îndumnezeitoare.

Duminica Sfântului Grigorie Palama la Parohia Arad-Centru

Cea de-a doua duminică din Postul cel Mare a fost sărbătorită la Catedrala Veche din Arad prin oficierea Liturghiei arhiereşti de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor Parohiei Arad-Centru. Sute de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, mulţi dintre ei împărtăşindu-se cu Trupul şi Sângele Mântuitorului.
Cuvântul de învăţătură al chiriarhului a fost intitulat „Lumina icoanei”, având ca bază învăţătura despre importanţa sfintelor icoane potrivit Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din Duminica Ortodoxiei, arătând că omul – coroana creaţiunii, după chipul lui Dumnezeu, este o icoană şi trebuie să-şi întocmească viaţa în măsura de a fi vrednic de o astfel de reprezentare. În alunecarea de la ţinta desăvârşirii ce trebuia atinsă prin voia lui Dumnezeu, care lăsa voii omeneşti libertatea, scopul nu putea fi atins fără ajutor divin. Cazania duminicii insistă asupra a ceea ce Dumnezeu ajută neputinţei omeneşti. Adevărul credinţei noastre afirmă că harul lui Dumnezeu este necreat. Citirile zilei, ca şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi pomeniţi tocmai astăzi în calendar, pe lângă ordinea pomenirii duminicale, arată că sfinţii înşişi, ca şi icoane minunate ale Bisericii, îndeamnă pe credincioşi la a se strădui spre dobândirea luminii lăuntrice pe care o oglindesc sfintele icoane. Măreţia icoanelor, mai ales a celor făcătoare de minuni sau nefăcute de mână omenească, familiarizează cu frumuseţile dumnezeieşti, arătând că dincolo de înzestrarea artiştilor iconari sau pictori bisericeşti, aceasta este dar dumnezeiesc şi se datorează harului luminii tainice, venind de la Soarele dreptăţii, ale Cărui raze strălucesc peste toată făptura”, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul `Armonia~ al parohiei, dirijat de prof. Ovidiu Boar. La final, părintele Flavius Petcuţ, protopopul Aradului, a mulţumit chiriarhului pentru dragostea pe care o manifestă faţă de clericii şi credincioşii acestei parohii, oferind din partea Consiliului parohial şi a credincioşilor un frumos buchet de flori.

Duminica a doua din Post la Biserica „Sfântul Ioan” din Caransebeș

La Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș, Duminica a doua din Post a fost deosebită, pentru că membrii acestei comunități caransebeșene s-au rugat împreună cu ierarhul lor la Sfânta Liturghie. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a săvârșit sfânta slujbă înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și a vorbit celor prezenți despre pericopa evanghelică citită în această duminică, precum și despre Sfântul Grigorie Palama, întrucât Duminica a doua din Postul Mare este închinată acestui sfânt ierarh.

„Vă îndemnăm, iubiți frați și surori, să reflectăm la câteva aspecte și învățături care pot fi desprinse din Evanghelia de astăzi, minunea pe care Hristos Domnul o săvârșește în cetatea Sa din Capernaum, și anume vindecarea unui slăbănog. Să învățăm cu toții să ne rugăm mai mult, să ne rugăm neîncetat, insistent și intens și să învățăm de la Sfântul Grigorie Palama, pe care biserica noastră îl pomenește astăzi, că rugăciunea neîncetată, rugăciunea inimii, viața curată și sfântă ne pot duce pe toți la vederea luminii necreate a Preasfintei Treimi. Lumina taborică pe care au văzut-o în vremea aceea cei trei martori care au fost luați de Mântuitorul Iisus Hristos pe Tabor, ucenicii iubiți, Petru, Iacob și Ioan”, a arătat Părintele Episcop în cuvântul de învățătură.

De asemenea, în cadrul slujbei, Preasfinția Sa a hirotonit preot în cadrul Sfintei Liturghii pe diaconul Liviu Ioan Bojin, slujitor la Biserica `Sfântul Ioan~, așa cum este cunoscută ea în Caransebeș. El a fost numit noul director la Complexul de servicii sociale „Sfântul Vasile cel Mare” al Episcopiei Caransebeșului.

Fiind vorba de o biserică necropolă, în curtea căreia sunt înmormântate personalităţi de seamă pentru istoria oraşului Caransebeş şi a întregului Banat, Preasfințitul Lucian a săvârșit și o slujbă de pomenire pentru toți ierarhii, preoţii şi oamenii dedicaţi Bisericii şi Neamului care odihnesc aici și în întreaga Patriarhie Română. Slujba de pomenire a fost săvârșită în contextul Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.

Intrată în conştiinţa caransebeşenilor ca Biserica „Sfântul Ioan” sau „biserica din cimitir”, sfântul locaş este situat în cimitirul vechi al oraşului Caransebeş, protejat de un zid exterior din piatră, pe locul unde în vechime erau zidurile de apărare ale cetăţii Caransebeşului. Prin grija părintelui paroh Gabriel Gozman, parohia susţine şi un program de asistenţă socială, prin ajutorul pe care îl oferă bătrânilor bolnavi şi lipsiţi de ajutor, copiilor săraci, dar şi altor categorii de persoane care necesită îngrijire duhovnicească sau asistenţă socială. (Protos. Iustin Popovici, Diac. Pavel Canea, Răzvan Fibișan, Darius Herea)


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!