Theologica
Duminica Sfântului Grigorie Palama

Duminica Sfântului Grigorie Palama

A doua Duminică a Postului Mare este numită a Sfântului Grigorie Palama. Această denumire a fost dată acestei duminici odată cu trecerea lui în rândul sfinţilor, în anul 1368. Duminica a doua din post este în mare măsură o continuare a ultimei săptămâni, o a doua sărbătorire a Ortodoxiei. Pentru că sărbătorirea Sfântului Grigorie Palama în această duminică este cauzată la fel ca şi în duminica precedentă de victoria dreptei credinţe asupra învăţăturilor greşite. Dacă în prima duminică din post am sărbătorit victoria asupra iconoclaştilor din secolul al 9-lea, în a doua duminică sărbătorim, prin cinsitrea Sfântului Grigorie Palama, triumful din secolul al 14-lea al învăţăturii ortodoxe a îndumnezeirii omului, moştenită de la Sfinţii Părinţi, asupra raţionalismului elenistic din mediile cultivate din Bizanţ şi care şi‑a găsit susţinători în scolastica occidentală.

Sfântul Grigorie Palama este cel mai mare apărător al trăirii isihaste. El învaţă că sfinţii, când Dumnezeu voieşte, pentru credinţa lor puternică şi pentru multa lor rugăciune, pot pregusta încă din viaţa aceasta slava sau lumina Împărăţiei cerurilor, care este lumină necreată şi netrecătoare. Această lumină s-a arătat la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe Muntele Tabor (Matei 17,1-9; Marcu 9, 1-9; Luca 9, 27-36).

Din acest motiv, în Duminica a doua din Postul Mare este pomenit Sfântul Grigorie Palama, cel ce este numit „fiu al dumnezeieştii şi neînseratei lumini”, adică teolog al luminii dumnezeieşti neapuse, necreate şi veşnice.

În acelaşi timp, Biserica a rânduit în a doua duminică din post să fie cinstit Sfântul Grigorie Palama, pentru a ne arăta că dreapta credinţă pe care am prăznuit-o în mod deosebit în duminica anterioară nu este o credinţă teoretică, ci este credinţa care duce pe credinciosul ortodox la viaţă şi lumină veşnică. Când mărturisim şi trăim dreapta credinţă, ne luminăm sufletul şi ne curăţim de păcate prin pocăinţă, post şi fapte bune, spre a dobândi slava vieţii veşnice, a bucuriei luminii taborice.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!