Theologica
Dvera

Dvera

În bisericile ortodoxe, Altarul este despărțit de restul bisericii prin catapeteasmă. Altarul este încăperea în care se intră prin cele trei uşi făcute în catapeteasmă. Uşile de la mijloc, în două canaturi, poartă numirea de Uşi Împărăteşti, având zugrăvită icoana Bunei Vestiri, începutul mântuirii noastre, şi amintind că prin întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul s-a deschis oamenilor cerul. Prin aceste uşi intră şi ies numai arhiereul şi preoţii în timpul slujirii Sfintei Liturghii şi al celor şapte Laude. Cele două uşi laterale pe care sunt zugrăvite icoanele Arhanghelilor Mihail şi Gavriil, sau ale unor diaconi, sunt folosite să intre şi să iasă diaconii şi ceilalţi slujitori ai Bisericii. Icoanele celor doi arhangheli amintesc că acolo unde tronează Dumnezeu, se cuvine a intra cu evlavie şi cu curăţie îngerească.

Spre deosebire de ușile diaco­nești, care acoperă în întregime deschiderile laterale, Ușile Împă­rătești au o înălțime mai mică decât înălțimea deschiderii. Partea de sus a Ușilor Împărătești se acoperă cu o perdea numită dveră. Aceasta este confecționată din mătase, stofă sau catifea, are diferite culori și este brodată cu motive și simboluri religioase. Ea se trage în lateral sau se ridică în momentele rânduite din cursul slujbelor bisericeşti.

Înțelegerea deplină a dverei este în strânsă conexiune cu evoluția catapetesmei în istoria creştinismului. În cursul acestei evoluţii istorice, dverele se așezau la partea superioară a tâmplei (catapetesmei), acoperind spațiile goale de deasupra icoanelor. Spre sfârşitul Imperiului Bizantin, în catapeteasma bisericilor ortodoxe, dvera ajunge să acopere numai Ușile Împără­tești, adică cele de la mijlocul catapetesmei.

Astăzi, dvera este o draperie, cu dimensiuni și forme variabile, fie pătrate, fie dreptunghiulare, brodată cu diferite reprezentări iconografice și simbolice - Buna Vestire, Nașterea lui Iisus Hristos, Răstignirea, Învierea, Adormirea Maicii Domnului etc. - sau numai cu simple motive decorative, geometrice ori vegetale.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!