Transilvania
Şedința Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei

Şedința Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei

16 Mai 2018

În Sala de şedinţă a complexului bisericesc „Peregrinus” din cadrul Schitului „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, s-au desfăşurat luni, 14 mai, lucrările ședinței de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia. După slujba de Te Deum, Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, în calitate de președinte al Adunării eparhiale a rostit un cuvânt de deschidere a lucrărilor. Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, economice, culturale, social-filantropice și patrimoniale ale eparhiei. Ea se compune din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor, aleși pe o perioadă de patru ani, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, persoane care s-au implicat în viața comunităților de unde provin. În cadrul acestei ședințe au fost aleși cei nouă membri ai Consiliului eparhial - organul executiv al Adunării eparhiale (din care trei sunt clerici și șase mireni); cei trei membri ai Consistoriului eparhial și doi supleanți, precum și componența celor cinci comisii de lucru permanente (administrativ-bisericească; culturală și educațională; economică, bugetară și patrimonială; social-filantropică; organizatorică, juridică și de validare). De asemenea, a fost desemnat un cleric pentru a fi aprobat de Sinodul mitropolitan ca membru al Consistoriului mitropolitan și au fost delegați trei reprezentanți în Adunarea Națională Bisericească, un cleric și doi mireni, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!