Editorial

Nevoia de modele
16 Iunie 2014
Duminica Sfinţilor Români aduce în actualitate nevoia de modele. Originalitatea şi unicitatea actelor umane se cer a fi inspirate. Am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu. Este înscris în cromozomii speciei umane tinderea...
Sfinţii, prietenii şi ocrotitorii noştri
11 Iunie 2014
Prima Duminică după sărbătoarea Pogorârii Du­hu­lui Sfânt a fost instituită de Sfinţii Părinţi ca săr­bă­toa­re a tuturor sfinţilor, temelia şi tezaurul inestimabil al Bi­sericii Mântuitorului...
Biserica azi
03 Iunie 2014
Istoria Bisericii creştine îşi are începutul la Rusalii, atunci când Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli în chip de limbi de foc şi după predica acestora s-au botezat ca la 3.000 de suflete (Faptele...
La ce folosesc copiii?!
28 Mai 2014
Chiar dacă această întrebare poate părea dură, la prima vedere, ea persistă în mintea celor mai mulţi contemporani ai noştri, fie că aceştia recunosc sau nu acest lucru. Ştim cu toţii că într-o lume cu valori care se...
Hristos şi părăsiţii lumii
14 Mai 2014
Am un prieten cu un handicap locomotor destul de serios. O să-i spun pentru dumneavoastră Victor, fiindcă a câştigat până acum toate bătăliile cu viaţa. Şi, credeţi-mă, nu au fost puţine. Un tânăr de 21 de ani care până nu...
Alegerea corectă
06 Mai 2014
Istoria care ne interesează în mod special pe noi, creştinii, adică istoria felului sau felurilor în care Dumnezeu ştie să se întâlnească şi să vorbească cu oamenii într-o pedagogie adesea greu de desluşit, nu este...
Frumoasele oraşe ale celor tăcuţi
29 Aprilie 2014
De o vreme, locuiesc la ultimul etaj într-o clădire cu vedere generoasă asupra unei părţi din oraş. Dimineaţa privesc cu încântare bucata imensă de cer descoperit, neumbrită de nici un bloc, în timp ce seară de seară văd...
Despre credinţă şi necredinţă
23 Aprilie 2014
În a doua duminică după Sfintele Paşti, Sfinţii Părinţi au rânduit să medităm la credinţa sau necredinţa Sfântului Apostol Toma, care în cele din urmă a dat mărturie peste veacuri despre Învierea Mântuitorului...
Timpul pascal în viaţa noastră trecătoare
16 Aprilie 2014
Anii Deniilor din copilărie s-au aşezat în sipetul de aur al amintirilor, însă cu fiecare sărbătoare a Paştilor încerc o bucurie candidă şi simplă, pe care o trăiesc parcă pentru întâia oară. Un sentiment de unitate,...
Un Împărat smerit pentru lumea noastră
08 Aprilie 2014
Floriile reprezintă sărbătoarea Intrării Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Acest eveniment ne este prezentat de toţi cei patru Sfinţi Evanghelişti de la care aflăm că Mântuitorul Iisus Hristos a fost...
Timpul schimbării
02 Aprilie 2014
Postul Mare este o şcoală a schimbării şi un timp al începutului. În Duminica aşezată înaintea Postului, Biserica ne-a pus spre meditaţie un episod de la începutul lumii: Izgonirea lui Adam şi a Evei din Rai. Suntem aşezaţi...
Cine ne împiedică să urcăm scara?
26 Martie 2014
Dacă privim postul ca pe o călătorie spirituală, un urcuş duhovnicesc spre propria înviere, atunci poticnirea sau căderea de pe una din treptele pe care urcăm apare ca un deznodământ firesc pentru cineva care nu s-a antrenat, ci...
Crucea mea şi crucea aproapelui meu
19 Martie 2014
Cultul ortodox este construit pe unitatea interioară dintre Cru­cea şi Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar a­ceastă legătură tainică şi binefăcătoare se arată lumii, oriunde tră­iesc creştini, prin simbolismul...
Apel la conştiinţă
12 Martie 2014
De curând mi-a căzut în mână o carte scrisă de un francez, Daniel Ange. Preot catolic şi scriitor, în vârstă de 82 de ani. Cartea analizează situaţia din Franţa în special şi Europa în general, la...
Ce înseamnă să fii creştin ortodox?
05 Martie 2014
Prima duminică din Postul Sfintelor Paşti, stabilită de către Sinodul de la Constantinopol (843) ca sărbătoare a Ortodoxiei pentru a sublinia biruinţa dreptei credinţe împotriva iconoclasmului şi, în general, a tuturor ereziilor,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!