Editorial

Înfricoşata judecată
19 Februarie 2014
În societatea europeană de astăzi, aflată în plin proces de secularizare, omul contemporan îşi pune tot mai puţin problema comuniunii sale cu Dumnezeu şi în consecinţă problematica unei judecăţi universale şi...
Cuminţenia nefolositoare şi îndrăzneala mântuitoare
12 Februarie 2014
Pilda Fiului risipitor citită în Duminica a 34-a după Rusalii ne aşază în faţă imaginea unui tablou cu trei personaje principale: fiul rătăcitor, părintele acestuia şi fratele fiului rătăcitor, fiecare personificând un tip...
Prin vămile ostenelilor duhovniceşti
05 Februarie 2014
Nu este deloc întâmplătoare aşezarea de către Părinţii Bisericii a Duminicii Vameşului şi a Fariseului chiar la începutul celor zece săptămâni de pregătire pentru sărbătoarea Învierii. Parabola ne însoţeşte şi...
Aşteptarea euharistică a neamurilor
29 Ianuarie 2014
În lumea noastră nerăbdătoare, aşteptarea a ajuns să însemne o banală şi tâmpă „expectanţă“. În ziua sărbătorii Întâmpinării Domnului, ale cărei sensuri sunt reiterate imnic zi de zi, la fiecare...
Paşi spre convertire
15 Ianuarie 2014
De ce nu cred atâţia oameni? De unde provine neputinţa lor de a-L sesiza pe Dumnezeu şi, mai ales, de a-L sesiza pe Hristos în toată autenticitatea Lui? S-ar putea furniza diferite răspunsuri şi fiecare cuprinde o doză bună de adevăr:...
Indiferenţă sau fidelitate faţă de valorile credinţei?
08 Ianuarie 2014
2014 a fost declarat de Sfântul Sinod  Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română. Astfel, în noul an...
Belşugul mesei şi bucuria sărbătorii
22 Decembrie 2013
Cea mai înaltă îndeletnicire  pentru om nu este munca, ci rugăciunea şi bucuria prăznuirii împreună cu Dumnezeu şi cu Sfinţii Săi. Omul contemporan trăieşte o tensiune continuă între dorinţa de a munci şi a fi eficient...
Răspunsul la o veche întrebare
11 Decembrie 2013
Nu mai sunt multe zile până la sărbătoarea Crăciunului şi deja pregătirile sunt în toi. E firesc, dar bine ar fi ca preocupările pentru cele ale trupului să fie dublate în aceeaşi măsură de cele pentru suflet. Da, ne pregătim să...
Unirea care obligă la demnitate
27 Noiembrie 2013
1 decembrie 1918 este o zi excepţională pentru poporul român, ce încununează un an de graţie 1918, când Regatul României s-a unit cu Basarabia, Bucovina şi Transilvania. A fost rânduiala Bunului Dumnezeu pentru jertfa...
Depărtarea de aproapele şi cultura falsei compasiuni
06 Noiembrie 2013
Cine este aproapele meu? Aceasta este întrebarea Evangheliei de astăzi, aceasta este întrebarea tânărului învăţător de lege care voia să se îndreptăţească pe sine, aceasta este din păcate poate de multe ori şi...
Sfânta Elena, mama Împăratului
23 Octombrie 2013
Antichitatea greacă şi-a făcut din măsură şi armonia pro­por­­­ţi­ilor idealul de frumuseţe. Romanii au fost mai practici şi au tran­sferat echilibrul arhitectonic în ansamblul legilor ca­re...
„O simţi că este aproape de tine. Este aproape…“
09 Octombrie 2013
E sărbătoare la Iaşi! Din nou, e-n sărbătoare capitala Moldovei, pentru că e marele praznic al Cuvioasei Parascheva, sfânta la care credincioşii români au mare evlavie, sfânta care a întărit în credinţă şi a...
Acasă…
25 Septembrie 2013
La întrebarea ce înseamnă acasă, un răspuns ar fi că acasă reprezintă într-o măsură mai mare sau mai mică un loc al lucrării. Al lucrării de sine şi al lucrării pentru alţii. Un loc al creaţiei. Trebuie să te ocrotească...
Sfânta Cruce - semnul păcii
11 Septembrie 2013
Creştinul când se roagă şi când începe orice lucrare în cinstea Bunului Dumnezeu se închină cu semnul Sfintei Cruci pe care îl face cu mâna pe faţa sa, aducându-şi aminte de puterea cea nemăsurată a...
Preotul viitorului
04 Septembrie 2013
După evenimentele din 1989, credincioşii şi cei care voiau să-L descopere pe Dumnezeu şi-au dorit libertate de exprimare şi de manifestare religioasă. Iniţial, părea că libertatea a venit, până când lumea şi-a dat seama că aceasta este...

Arhivă ediții

Contactează-ne!