Banat
Elevi seminariști prezenți la Simpozionul național

Elevi seminariști prezenți la Simpozionul național

20 Noiembrie 2017

În perioada 9-10 noiembrie 2017, s-a desfășurat la Arad Simpozionul „În lumea lui Comenius - sisteme eficiente de educație”, organizat de Universitatea „Vasile Goldiș” în parteneriat cu Colegiul Național „Preparandia Dimitrie Țichindeal” și Seminarul Teologic Ortodox din Arad.

Deschiderea festivă a avut loc în Aula „Ștefan Cicio-Pop” din cadrul Universității „Vasile Goldiș”, apoi au fost prezentate două con­ferințe: prof. univ. dr. Liviu Antonesei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a prezentat referatul „Despre Jan Amos Comenius pornind de la traducerea Marcelei Ciortea”, și lect. univ. dr. Marcela Ciortea de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu referatul „Comenius despre învățare: Si principium difficile, medium erit facile, finisiucundus (Dacă începutul poate fi greu, la jumătate poate fi ușor, iar la sfârșit poate fi chiar plăcut)”.

După aceste alocuțiuni, au urmat prezentările lucrărilor structurate în trei ateliere cu temele: „Sisteme educaționale moderne”; „Pedagogi celebri” și „Noile edu­cații”. De asemenea, tot în cadrul acestui simpozion, prof. univ. dr. Liviu Antonesei și cercetătorul dr. Șerban Axinte de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Iași au prezentat cartea „Opera poetică”.

În cadrul acestui eveniment, trei dintre elevii clasei a XII-a, Denisa Mureșan, Lucian Gaidoș și Bogdan Fluțar, coordonați de pr. prof. drd. Vlad-Sergiu Sandu, au prezentat referatul cu titlul: „Rolul Bisericii Ortodoxe în dezvoltarea educației”, în cadrul căruia au evidențiat impactul concret pe care Biserica Ortodoxă Română, prin preoții și ierarhii săi, l-a avut de-a lungul timpului în dezvoltarea educației, făcând referiri concrete asupra faptului că primul dintre pedagogii lumii este, negreșit, Hristos. De aseme­nea, au subliniat câteva idei cu privire la activitățile prin care Biserica Ortodoxă se ocupă astăzi de educația tinerilor și a copiilor, prin diferite forme: programele „Alege școala” și „Hristos împăr­tășit copiilor”, centre educațio­nale, școli și grădinițe, tabere, precum și diferite conferințe și cateheze. (Eleva Denisa Mureșan Seminarul Teologic Ortodox Arad)


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!