Elevii de clasa a IV-a susţin Evaluarea Naţională

Cristina Zamfirescu, 16 Mai 2018

Elevii de clasa a IV-a au susţinut marţi proba la limba română din cadrul Evaluării Naţionale, iar astăzi va avea loc proba la matematică, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine joi proba la limba maternă. Testele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate.

Durata alocată rezolvării este de 60 de minute pentru fiecare test.

Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, în termen de cel mult şapte zile.

„Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişea­ză, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele sunt valorifi­cate strict la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea pla­nurilor individualizate de învăţare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate”, a precizat MEN.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!