Theologica
Euharistia, centrul Liturghiei

Euharistia, centrul Liturghiei

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 11 Ianuarie 2019

Sfânta Liturghie este slujba esenţială în care Biserica se înalţă în Împărăţia lui Dumnezeu, prefăcând viaţa noastră în comuniune, din iubire, cu Sfânta Treime şi între noi. Euharistia este punctul culminant şi raţiunea de a fi a Sfintei Liturghii. Nicolae Cabasila îşi începe tâlcuirea Sfintei Liturghii cu afirmaţia că săvârşirea acesteia are ca obiect prefacerea darurilor în dumnezeiescul Trup şi Sânge al Domnului, în scopul sfinţirii credincioşilor prin împărtăşirea cu acestea. Întreaga rânduială a Liturghiei reprezintă o pregătire şi un urcuş continuu spre unirea euharistică cu Hristos.

Liturghia este o lucrare comună a întregii Biserici, o împreună-înaintare spre unirea cu Hristos. De aceea, orice manifestare a evlaviei individuale care face ­abstracţie de slujbă este total ­nepotrivită.

În Liturghie, Hristos este prezent în mod real nu numai în Jertfa euharistică, ci, după cum remarca părintele Dumitru Stăniloae, în multe moduri: 'în cuvintele Sfintei Scripturi citite în biserică, în cuvântul de propovăduire al preotului, în rugăciunile rostite de preot, în cântările credincioşilor. Sfânta Liturghie este un ansamblu unitar în care fiecare lucrare ne face părtaşi, într-o anumită măsură, lui Hristos şi ne pregăteşte pentru unirea deplină cu El prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui”. Sfânta Liturghie împlineşte pregătirea personală a fiecăruia şi pregătirea comunităţii pentru Euharistie, fiind ultima şi cea mai importantă etapă a acestei pregătiri. Fiecare Liturghie este astfel o actualizare a drumului spre Emaus (Lc. 24, 13-35): Hristos vine în mijlocul nostru şi ni se dăruieşte mai întâi prin cuvintele Sale, făcând să „ardă inimile în noi” (Lc. 24, 32) şi să se nască în noi credinţa care să ne ajute să-L recunoaştem şi să-L primim în Euharistie.

Întreaga rânduială a slujbei ne descoperă faptul că Liturghia este împlinirea pregătirii pentru Euharistie, iar Euharistia este punctul culminant şi raţiunea de a fi a Liturghiei.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!