Editorial
Europa christiana

Europa christiana

Pr. Ciprian Apetrei, 21 August 2016

Creştinismul reprezintă unul dintre fundamentele culturii şi civilizaţiei europene. În Europa s-a format cultura modernă. S-a vorbit şi se vorbeşte încă despre identitatea spirituală a Europei. Din evantaiul de valori ce compun Uniunea Europeană, cele economice situându-se în prim plan, nu pot lipsi valorile tradiţiei culturale şi spirituale, care sunt indispensabile.În acest sens, creştinismul este un element esenţial al identităţii europene.

Ideea de Europă Unită nu poate fi separată de sensul existenţei sale creştine, privită ca adevărată identitate, ca specific, sinteză a spiritualităţii sale milenare.

Căutarea fundamentului Europei este cale a elucidării identităţii europene. Europa reprezintă o cultură şi o civilizaţie fundamentate pe credinţa creştină.

Alexandru Paleologu afirma că „Europa este o construcţie creştină, care a început acum mai bine de un mileniu. Şi cine nu ţine cont de asta riscă să aibă (conştient sau inconştient) o poziţie antieuropeană. Pentru că a fi anticreştin este o atitudine antieuropeană”.

Nu este greu de observat că la fundamentul european se află creştinismul. Construcţia statelor, a naţiunilor şi progresul cunoaşterii sunt doar câteva dintre evidenţele acestei realităţi. De la un capăt la altul al Europei, creştinismul a fost şi este un liant, deşi se exprimă diferit ca limbă sau ca opţiune confesională. El a construit nu numai Occidentul catedralelor, ci şi spaţiul cultural românesc în care aportul oamenilor Bisericii a fost decisiv. Creştinismul a construit, după toate evidenţele, Europa şi continuă să fie liantul gândirii unei civilizaţii care în diversitate îşi regăseşte unitatea prin rădăcinile sale creştine.

Astăzi, când construcţia Europei Unite este ameninţată de diferite crize, cei care au uitat rădăcinile creştine ale Europei încearcă găsirea unei soluţii prin tot felul de construcţii şi variante efemere. Nu vor reuşi niciodată, atâta vreme cât nu revin la fundamentele creştine ale Europei care o definesc. De altfel, Europa s-a fundamentat pe cele trei mari elemente: dreptul roman, cultura greacă şi religia creştină, de aceea ea nu poate fi privată de drepturile sale fireşti. Ignorarea acestui drept care se cuvine Europei este mărturia unei amnezii impardonabile care aduce cu sine judecata posterităţii. Europa trebuie să se inspire din patrimoniul său creştin pentru a putea privi cu încredere spre viitor.

Nu ne vom regăsi identitatea şi nu ne vom reaşeza în rost decât în jurul bisericilor, prin revenirea la valorile creştine ale Europei.

Părintele Dumitru Stăniloae, referindu-se la identitatea creştină în Europa, arată: „Să nu ne pierdem identitatea noastră. Europa este o simfonie, şi nu o cântare omofonă, simfonie în care fiecare popor este chemat să-şi aducă nota personală, inconfundabilă. Pentru a-şi păstra identitatea, poporul român trebuie să fie un popor ortodox”.

În Europa zilelor noastre, dacă dorim să dăinuiască civilizaţia noastră milenară, nu pot fi ignorate aportul şi rolul decisiv pe care creştinismul le-a avut în ceea ce priveşte consolidarea identităţii europene şi a culturii sale specifice, prin faptul că a redefinit moştenirea trecutului şi a deschis calea spre crearea unui continent nou pe care îl numim astăzi: ­Europa christiana. Fără identitatea creştină, Europa, aşa cum o ştim, nu poate dăinui.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!