Actualitate religioasă
Foto: arhivă

Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei

12 Septembrie 2017

Joi, 28 septembrie 2017, ora 9:00, la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, se va desfăşura un nou examen de capacitate preoţească, la care vor participa numai tinerii licenţiaţi în teologie pastorală - fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Programa pentru examenul de capacitate preoţească (titularizare) va fi axată pe probleme sacramental-liturgice, pastoral-misionare, social-filantropice şi cultural-educative actuale. Concursul pro­priu-zis constă dintr-o probă scrisă şi una orală. Unul dintre subiectele de la proba orală îl va constitui și susținerea unei predici sau cateheze, pe marginea temelor prevăzute în programa ge­nerală.

Înscrierea candidaţilor se face la Centrul eparhial, în perioada 11 septembrie - 22 septembrie, pe baza unui dosar care trebuie să conţină următoarele documente: cerere către Înaltprea­sfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian; copii după actele de studii: bacalaureat, licenţă etc., împreună cu foile matricole; caracterizarea duhovnicului, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru hirotonie; curriculum vitae; copie BI/CI; copie după documentul care atestă primirea binecuvântării pentru efectuarea studiilor.

Media minimă de promovare a examenului de capacitate preoţească este 7.00 (şapte); acesta este valabil timp de un an, cu excepţia candidaţilor care au obţinut media generală cel puţin 9.00 (nouă), pentru care valabilitatea examenului se prelungeşte la doi ani (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 7764/2013).


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!