Examen de titularizare preoțească la Caransebeș

Cu binecuvântarea Preasfin­țitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, la Centrul eparhial a fost organizat marți, 8 mai, examenul de capacitate preoțeas­că sau titularizare preoțească pentru teologii care doresc să slujească la Sfântul Altar. Comisia de examinare, prezidată de Prea­sfințitul Părinte Lucian, a fost alcătuită din părinții consilieri de la Centrul eparhial, membri ai Permanenței Consiliului eparhial și totodată profesori la instituțiile de învățământ teologic din episcopie. Examenul a fost împărțit în două probe. La prima probă scrisă, teologii înscrişi la examen, toți absolvenți ai studiilor universitare în teologie, au avut posibilitatea să îşi prezinte cunoştinţele teologice la disciplinele Teologie dogmatică, Morală creştină, Drept canonic şi Administraţie bisericească. Examinarea a continuat cu probe orale de verificare a cunoştinţelor din mai multe discipline: Omiletică, Catehetică, Liturgică şi Administraţie bisericească. Potrivit părintelui Alin Câmpean, consilier administrativ-bisericesc al Episcopiei Caransebeșului, la această sesiune s-au prezentat şase candidați. Părintele consilier a mai precizat că „acest examen este necesar pentru ocuparea unei parohii în cuprinsul Eparhiei Banatului Montan, iar participanții trebuie să arate că pe parcursul pregătirii lor teologice au dobândit competențele necesare ocupării unui post clerical”. Valabilitatea  examenului de capacitate preoţească este de un an pentru cei care au obţinut media finală sub nota 9,00.

Teologii care au obţinut media peste 9,00 se pot folosi doi ani de acest examen, timp în care se pot înscrie pentru ocuparea uneia dintre parohiile vacante din Episcopia Caransebeșului. Media de promovare a examenului de capacitate preoțească este minimum 7,00, iar candidaţii care nu au promovat se pot prezenta la un nou examen în sesiunile următoare.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!