Banat
Examen şi colocviu pentru gradul I în preoţie în Mitropolia Banatului

Examen şi colocviu pentru gradul I în preoţie în Mitropolia Banatului

27 Octombrie 2018

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată de Sfântul Sinod prin Hotărârea 1199/2008 şi actualizată prin Hotărârea nr. 565/10 februarie 2017, s-a aprobat susţinerea lucrărilor pentru obţinerea gradului I, de către candidaţii care au promovat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent, dar şi organizarea unui nou colocviu de admitere la gradul I în preoţie în ziua de joi, 1 noiembrie a.c., la Centrul eparhial din Timişoara.

Înscrierea candidaţilor la colocviul de admitere se va face pe baza unui dosar care va cuprinde documentele prevăzute în metodologie. Temele lucrărilor de grad vor fi alese, cu acordul profesorului coordonator şi cu aprobarea chiriahului, doar din lista de teme aprobată de Sinodul mitropolitan, în şedinţa sa de lucru din data de 22 iunie 2017, listă comunicată centrelor eparhiale şi oficiilor protopopeşti. Lucrările speciale de grad vor fi coordonate de către cadrele didactice de la facultăţile de teologie din cele trei eparhii: Timişoarei, Aradului şi Caransebeşului.

Conform Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedinţa sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotărârea de pe Temei nr. 1199/2008 şi actualizată prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 565/10 februarie 2017, gradul I se obţine, la cerere, după cel puţin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!