Actualitate religioasă
Exegeză teologică, sinteză patristică și publicistică pe teme creștine

Exegeză teologică, sinteză patristică și publicistică pe teme creștine

Editurile Patriarhiei Române ne propun noutăți editoriale, bine-venite oricând, dar mai cu seamă în vremea vacan­țelor, lucrări ale autorilor români sau traduceri importante din sfera teologiei și reflecțiilor pe teme creștine actuale. Iată câteva titluri recent apărute care își așteaptă cititorii.

O lucrare deosebită a părintelui Ilie Chişcari, apărută postum

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut de curând, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea în două volume a părintelui Ilie Chişcari, intitulată „Taina Fiului Omului - studiu exegetic-teologic al prevestirilor Patimilor și Învierii în Evangheliile sinoptice”.

Cele două volume reprezintă lucrarea de doctorat a părintelui Ilie Chișcari şi au următoarea structură: în cadrul volumului I, primele trei capitole sunt dedicate unei analize exegetice a celor trei prevestiri ale Patimilor și Învierii Domnului Iisus Hristos, văzute în legătură şi cu alte pasaje evanghelice în care Mântuitorul anticipează Patimile şi Învierea Sa, ca şi cu întreaga viziune teologică a Evangheliilor sinoptice. În capitolul al 4-lea, intitulat „Alte prevestiri ale Patimilor şi Învierii”, sunt prezentate, într-o menieră sintetică, diferitele declaraţii sau gesturi simbolice ale Mântuitorului, în afara celor trei prevestiri ale Patimilor şi Învierii, în care sunt anticipate, direct sau indirect, aceleaşi evenimente ale vieţii şi activităţii Sale. În capitolul al 5-lea autorul vorbeşte despre dinamica prevestirilor Patimilor și Învierii în Evangheliile sinoptice. Volumul al II-lea al lucrării continuă cu capitolul al 6-lea intitulat „Substratul scripturistic al prevestirilor”, în care părintele Ilie Chişcari are o contribuţie remarcabilă în expunerea raporturilor dintre cele trei prevestiri din Evangheliile sinoptice şi Scripturile iudaice. În capitolul al 7-lea este tratată tema „Fiului Omului” în prevestirile Patimilor şi Învierii, iar ultimul capitol este dedicat unei analize sistematice a elementelor prevestirilor Patimilor şi Învierii.

 „Este cu adevărat o lucrare de mare anvergură şi de incontestabilă valoare ştiinţific-teologică, un adevărat model pentru ceea ce înseamnă o lucrare de cercetare în domeniul exegetic şi de încadrare în exigenţele academic-ştiinţifice ale investigării textelor biblice. Această teză de doctorat a părintelui Ilie Chişcari nu este deloc una obișnuită. Ea se impune nu numai prin volumul impresionant, ci, şi mai ales, prin evidenta ei calitate științi­fică și teologică, prin extrema bogăție a explorărilor bibliografice, prin maturitatea opțiunilor exegetice, prin rigoarea critic-metodologică, prin valoarea incontestabilă a rezultatelor cercetării și mai puţin prin ținuta ei literară”, subliniază pr. prof. dr. Vasile Mihoc în prefața primului volum.

Despre activitatea autorului acestei lucrări apărute postum, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea: „Teolog erudit şi om harnic, preotul Ilie Chişcari s-a implicat în viaţa comunităţii parohiale, contribuind la finalizarea pregătirii locaşului de cult pentru sfinţirea acestuia, care a avut loc în data de 7 septembrie 2014, când i-am conferit tânărului preot Ilie Chişcari Diploma omagială «Sfinții Martiri Brâncoveni»”.

Biografii și locuri din Oltenia

La Editura TRINITAS a Patriarhiei Române a apărut cartea `Cuvinte de suflet, oameni și locuri din istoria Bisericii oltene”, cu subtitlul „Pilde de mărturisire creștină din paginile Ziarului Lumina”.

Lucrarea este semnată de părintele Ioniță Apostolache, coordonatorul Ediției de Oltenia a Ziarului Lumina, și face parte din colecția Media Christiana, seria Lumina.

„Tânărul autor pune în lumină chipuri de oameni și locuri binecuvântate ale Ortodoxiei din sud-vestul României. (…) Textele părintelui Apostolache sunt unele mai elaborate, altele scrise sub presiunea apariției cotidiene a publicațiilor, însă fiecare conține informații noi despre pulsul vieții bisericești din Mitropolia Olteniei”, precizează în prefața cărții pr. Nicolae Dascălu, directorul publicațiilor Lumina.

Colecția de articole este structurată în patru părți: Cuvinte de suflet, Oameni, Locuri și File de Pateric.

O sinteză patristică importantă

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut volumul intitulat „Lumina de la Răsărit”, avându-l ca autor pe profesorul Alexei Nesteruk, lector la Universitatea Portsmouth. Traducerea a fost făcută de Evagrina Dârțu și Irina Scurtu.

„Volumul constituie una dintre cele mai importante încercări de sinteză patristică realizate în actualitate, așezând viziunea creștinismului răsăritean la baza unei noi înțelegeri, cuprinzătoare și integratoare, care să deschidă orizontul cunoașterii spre participarea la taina dumnezeiască ce a fost înscrisă în viața creată și a luat chip în ființa umană”, se arată în cuvântul înainte semnat de Florin Caragiu.

Cartea cuprinde următoarele capitole: Ortodoxie și știință: o experiență aparte;Teologia patristică și științele naturii: scurt istoric; Ce deose­bește teologia de toate științele: perspectiva patristică versus accepțiunea modernă; Pentru o metodologie teologică a relației cu știința; Crea­ția în cosmologie și în teologie; Ireversibilitatea timpului și logosul creației; Umanitatea ca ipostas al universului.

De unde le puteți achiziționa

Toate cele trei cărți prezentate pot fi achiziţionate de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6), Magazinul „Ortodoxia” (Calea Victoriei nr. 45, lângă Biserica Kreţulescu), Magazinul „Daruri pentru pele­rini” (Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, ieşire Calea Griviţei), Magazinul „Librăria Ortodoxă” (B-dul Regi­na Maria nr. 1). De asemenea, lucrările pot fi vizualizate pe site-ul www.colportaj.ro şi pot fi comandate la adresele: magazin@colportaj.ro, magazin@editurapatriarhiei.ro sau la numărul de telefon 0737. 145. 184.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!