Theologica
„Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut”

„Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut”

Duminica a doua după Paști este numită a Sfântului Apostol Toma. Evanghelia care s-a citit în această duminică ne aduce o dovadă minunată a Învierii lui Hristos, o dovadă întărită prin credința Apostolului Toma și, împreună cu credința lui, credința mulțimii creștinilor de la începutul istoriei mântuirii până în zilele noastre.

La prima arătare a Domnului după Înviere Apostolilor Săi, aflăm de la Sfântul Evanghelist Ioan că `Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus” (Ioan 20, 24). Dovada Învierii cu Trupul a Domnului o constată Sfântul Apostol Toma la opt zile după Înviere. Iată ce spune Sfântul Evanghelistul Ioan despre acest moment: „Și după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înă­untru și Toma împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credincios” (Ioan 20, 26-27). Cuvintele Mântuitorului: „Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credincios”, sunt o invitație în a descoperi că natura umană nu este desființată prin Înviere. Natura umană pe care Hristos a asumat-o nu s-a pierdut în dumnezeire, ci a fost transfigurată. Așadar, arătarea către Toma a pus în lumină existența celor două firi în Hristos. Nu întâmplător, în Duminica Învierii se cântă „Nepărăsind sânurile părintești, Te-ai arătat pe pământ purtător de Trup”.

Toma a atins Trupul Mântuitorului și a spus: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”, iar Iisus i-a spus: „Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut” (Ioan 20, 28-29). În aceste cuvinte ale Domnului descoperim lauda și pentru viitor smerenia acelora care, în de­cursul veacurilor, vor crede în El, pe baza propovăduirii Evangheliei de către Apostoli și urmaşii lor, la toate neamurile.

Prin arătarea la opt zile după Înviere, Domnul a vrut să confirme marele eveniment al Învierii Sale, ferindu-l de orice atac și de orice formă de contestare, astfel încât să dăinuiască drept o certitudine și realitate pentru cei care însetează după adevăr.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!