Cultură
Foto: arhiva autorului / Psalmul 17

„Feţele” Psalmilor în viziunea lui Romeo Andronic

Raluca Brodner, 21 Iulie 2017

Contribuţia sa artistică este cunoscută şi apreciată mai ales în domeniul restaurării picturii murale şi a picturii religioase. Prea puţin sondată, latura creaţiei grafice descoperă forţa creatoare a artistului plastic Romeo Andronic. În concepţia domniei sale, „Psalmii sunt cele mai vizuale scrieri revelate, de care se bucură omenirea de câteva milenii încoace”.

„Întregul ciclu de foi grafice elaborate de-a lungul câtorva decenii, inspirat de imaginarul Psalmilor, este deznodământul şi corolarul înţelegerii sale a vechii picturi medievale (cu tot ce include ea, de la tehnici la izvod şi iconografie), dar şi a scrierilor care le-a inspirat şi hrănit cu temeinicie. Este acelaşi duh în toate, cum unic este Dumnezeu în Treimea ipostasurilor Sale.

Romeo Andronic a consfinţit convingerea că Psalmii sunt cele mai vizuale scrieri revelate, de care se bucură omenirea de câteva milenii încoace. Nu este nimic spectacular sau fabricat îndelung în foile sale grafice, dimpotrivă, acestea denotă doar un discurs inteligibil, clar, poate chiar frontal configurat. Câteva «motive» revin obsesiv, cu intensităţi diferite însă: Trâmbiţele, Tronul Împărătesc, Copacul încoronat, măslinul, ciorile, norii, Ochii etc. Este un conglomerat de chipuri şi înfăţişări ale naturii create, cu accentul major pus pe Psalmul 103 - unul dintre cei mai îndrăgiţi de către artist, în care, explicit, se desenează un complicat tablou al Facerii lumii, cel în care regele David insistă asupra tabloului creaţiei.

Romeo Andronic știe să vorbească cu discreţie şi tact despre aceste lucruri, tocmai de aceea, de mai mult folos ne este să ne adâncim în studiul acestor propuneri plastice ale sale, fără prea multă apologie verbală”, este părerea avizată a istoricului şi criticului de artă Vladimir Bulat.

Pe de altă parte, Cristina Ana-Maria Mușat, de la Centrul Cultural „Ion Manu” Otopeni, instituţie care a găzduit în urmă cu doi ani expoziţia lui Romeo Andronic intitulată sugestiv „Feţele” Psalmilor, spune: „În Psaltire, sub forma cântării găsim lauda, rugăciunea și lamentarea către divinitate. E limpede că dacă în mod canonic prin cuvânt și sunet dialoghează omul cu Dumnezeu, lucrările psalmice ale lui Romeo Andronic vorbesc într-o limbă nouă: cea a imaginii. În această limbă, care se citește altfel decât cea scrisă, cuprindem cu privirea dintr-odată întregul psalm, care se întrupează înaintea noastră ca un chip - după cum spune și titlul lucrărilor. În continuare, Cristina Ana-Maria Mușat consideră că a privi în față Psalmii, astfel întrupați, înseamnă să putem contempla un maxim de înțeles purtat de un minim de formă. Distanțân­du-ne de forma psalmică obiș­nuită, schițele lui Romeo Andronic recodifică un conținut biblic vechi într-un fel nou. Pe aceste „Fețe” ale Psalmilor vedem întipărite năzuințele și lauda către un Dumnezeu care ascultă, ocro­tește și răspunde.

Carte de vizită

Romeo Andronic s-a născut în localitatea Gherăieşti din judeţul Neamţ. Este căsătorit şi are patru copii, cu toţii oameni destoinici care şi-au pus talentul artistic în slujba lui Dumnezeu.

A absolvit Facultatea de Arte Plastice la Iaşi, promoţia 1973, sub îndrumarea profesorului Dan Hatmanu. Activează în domeniul conservării şi restaurării picturilor murale (religioase) şi a monumentelor istorice din anul 1974. Este apreciat ca unul dintre cei mai buni artişti plastici restauratori pe specializarea restaurator pictură murală şi pictor artă religioasă.

Este membru în următoarele asociaţii profesionale din ţară şi străinătate:  U.A.P. şi A. F. A. P. R. R. - U. A. P. din anul 1994.

Din vasta şi variata activitate profesională reţinem contribuţia la şantierul UNESCO de conser­vare-restaurare a picturilor mu­rale în tehnica frescă de la Mănăstirea Humor, județul Su­ceava, în perioada 1974-1975, sub coordonarea lui Nicolae Sava. Dintre lucrările de proiectare a monumentelor şi clădirilor istorice de artă amintim proiectul pentru conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica „a fresco” de la Biserica „Sfântul Nicolae”-Dintr-o Zi, Bucureşti, în anul 2005; proiectul pentru conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ulei de la biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”-Zlătari (sec. XIX) din Bucureşti, în anul 2008; proiectul pentru conservarea-restaurarea picturilor murale în tehnica ulei de la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Lucşanu, judeţul Călăraşi, în anul 1983.

De asemenea, se remarcă printr-o activitate bogată în domeniul conservării şi restau­rării picturilor murale a unor monumente religioase, la care se adaugă o contribuţie substan­ţială pe terenul picturii murale religioase. În plus, şi-a pus amprenta pe diferite mo­zaicuri şi catapetesme, cărora le-a prelungit viaţa şi le-a dat strălucire. Lucrările plastice ale pictorului Romeo Andronic au fost prezentate publicului în expoziţii personale şi de grup în ţară şi în străinătate.

Munca i-a fost apreciată de cele mai înalte foruri de specialitate din ţară prin răsplata premiilor şi a distincţiilor obţinute în timp.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!