An omagial
File de agendă

File de agendă

29 Noiembrie 2018

1 decembrie - 935 de ani de la nașterea prințesei Anna Comnena, istoric bizantin (1083-1153); se adoptă decretul privind înfiin­țarea Casei de depuneri și con­semnațiuni; se naște scriitorul Cezar Petrescu (1892-1961); se naște Andrei Scrima (1925-2000), teolog ortodox român; se inaugurează Arcul de Triumf din Bucu­rești - 1936; ședința solemnă a Parlamentului României la Alba Iulia; ziua de 1 decembrie devine Ziua Națională a României - 1990.
4 decembrie - la București, sub direcția lui Mihai Eminescu, apare în 1888 revista „Fântâna Blanduziei”, pe frontispiciul căreia stă scris: „Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul”.
8 decembrie - se naște generalul Ion Dragalina (1860- 1916), erou al Primului Război Mondial; se naște scriitoarea Hortensia Papadat-Bengescu (1876-1955); Ziua Constituției României (sărbătorită din 1995).
10 decembrie - 160 de ani de la moartea arhimandritului Eufrosin Poteca (1786-1858); la Londra este montat primul semafor din lume (1868); Marie Currie și Pierre Currie primesc Premiul Nobel pentru Fizică în 1903; Ziua Internațională a Drepturilor Omu­lui și 70 de ani de când ONU a adoptat „De­clarația Universală a Drepturilor Omului” (1948).
11 decembrie - a fost creat Fondul Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF (1946).
13 decembrie - 325 de ani de la moartea Mitropolitului Dosoftei (1624-1693); 35 de ani de la moartea poetului Nichita Stănescu (1933-1983).
14 decembrie - România devine membră a ONU (1955).
16 decembrie - la Catedrala Patriarhală din București are loc slujba de înmormântare a regelui Mihai I al României, oficiată de Patriarhul Daniel în prezența unei impresionante mulțimi și a unor reprezentanți iluștri ai familiilor regale europene; 29 de ani de la începerea revoluției române de la Timi­șoara din 1989.
17 decembrie - se naște compozitorul Ludwig van Be­-e­thoven (1770-1827); 175 de ani de la nașterea reginei Elisabeta a României (1843-1916); se în­ființează Liga pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor (1890), cu un rol important în trezirea conștiinței naționale a românilor.
18 decembrie - în SUA se abolește sclavia (1865); se înfiin­țează Muzeul Militar Național (1923) ca instituție de sine stătătoare după ce funcționa ca secție a Muzeului Național al României; Ziua Minorităților Naționale.
20 decembrie - prima atestare documentară a cetății Sibiului (1191); 210 ani de la nașterea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna (1808-1873); se naște Ion Mincu, creatorul Școlii naționale româ­nești de arhitectură (1852-1912).
21 decembrie - apare volumul „Poesii” de Mihai Eminescu, cu prefața scrisă de Titu Maiorescu, singurul volum tipărit în timpul vieții poetului (1883); Char­les de Gaulle este ales președinte al Republicii Franța (1958); în urma unui miting organizat de PCR, la București începe revoluția română (1989).
22 decembrie - 160 de ani de la nașterea compozitorului Giacomo Puccini (1858-1924); se în­ființează Societatea de Difuziune Radiofonică din România (1927), azi Societatea Română de Radiodifuziune; se stinge din viață Vintilă I.C. Brătianu (1867-1930), politician liberal și ministru în guvernele PNL.
25 decembrie - Crăciunul (Naș­terea Domnului Iisus Hristos); Carol cel Mare se încoronează ca împărat al Occidentului (800).
27 decembrie - a fost inaugurată Biserica „Sfânta Sofia” din Constantinopol (537). În 1453 a devenit moschee, iar din 1935 a fost deschisă ca muzeu; se înfiin­țează Fondul Monetar Interna­țional și BERD (1945).
29 decembrie - 145 de ani de la nașterea lui Ovid Densu­șianu (filolog, critic și istoric literar) și 80 de ani de la moartea sa (1873-1938); 85 de ani de la asasinarea, la Sinaia, a lui I.G. Duca (1879- 1933), prim-ministru al României, de către legionari.
30 decembrie - regele Mihai I este obligat să abdice și să părăsească România (1947).
31 decembrie - la București se inaugurează Teatrul Națio­nal (1852); URSS este dizolvată în mod oficial.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!