Granturi pentru şcolile din mediul rural

01 Octombrie 2007

Una dintre componentele programului pentru învăţământul rural derulat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de Unitatea judeţeană de implementare a proiectului (UJIP) este îmbunătăţirea activităţilor de predare-învăţare în şcolile din mediul rural şi care se referă la pregătirea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi desfăşurate în şcoală, conform datelor transmise de inspector Cristina Dascălu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi (ISJ). În ceea ce priveşte activitatea de mentorat, în anul şcolar 2006-2007 activitatea s-a desfăşurat în şcolile din 9 comune şi a cuprins în programul de formare totalitatea cadrelor didactice din aceste şcoli, adică 512 învăţători şi profesori.

Obiectivele programului de calificare şi reconversie profesională are în vedere dezvoltarea unui program de învăţământ la distanţă, adaptat nevoilor, intereselor, aspiraţiilor şi stilului de învăţare specifice cadrelor didactice din mediul rural.

În ceea ce priveşte asigurarea materialelor didactice necesare şcolilor din mediul rural, de această componentă au beneficiat toate şcolile cu clase I-VIII din ţară.

La nivel judeţean, au început să fie distribuite materiale auxiliare pentru clasele I-IV. Valoarea totală a materialelor auxiliare pentru clasele I-IV comandate pentru judeţul Iaşi este de aproximativ 250.000 de lei, conform datelor transmise de Cristina Dascălu.

De asemenea, în cursul anului şcolar 2006-2007, au fost distribuite, către toate şcolile din mediul rural, hărţi pentru istorie şi geografie, planşe pentru toate disciplinele şcolare, globuri terestre, materiale sportive şi truse pentru biologie, chimie, biologie conform comenzilor completate de către şcoli. Valoarea totală a mijloacelor didactice pentru judeţul Iaşi ajunge la aproximativ 180.000 de dolari.

Pentru procesul de evaluare şi implementare a granturilor s-a oferit sprijin şi consultanţă în conceperea proiectelor educaţionale şi a proiectelor de dezvoltare instituţională pentru şcolile aplicante - 117 şcoli din mediul rural.

Valoarea granturilor obţinute de şcolile din judeţul Iaşi în runda 3 este de 252.030 de lei. (O.R.)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!