Actualitate religioasă
Fotografii: Luigi Ivanciu

Hramul istoric al Parohiei Boteanu-Ienii

Ioan Bușagă, 30 August 2018

Credincioși bucureșteni au participat în zilele de 28 și 29 august la slujbele liturgice de la biserica Parohiei Boteanu-Ienii, săvârșite cu prilejul sărbătoririi hramului istoric, și anume „Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”. Cu acest prilej, a fost sfințit și Centrul pastoral-cultural „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț”. Sfânta Liturghie și slujba de sfințire au fost săvârșite de PS Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal.

Sărbătorirea hramului istoric al bisericii Parohiei Boteanu-Ienii, Protopopiatul Sector 1 Capitală, a început din seara zilei de marți, 28 august, cu slujba Privegherii. În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal. După rostirea Sfintei Evanghelii, Preasfinția Sa a reliefat lucrarea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul de a pregăti venirea lui Mesia și de a trezi în oameni conștiința pocăinței și de dobândire a iertării pentru a putea intra în Împărăția cerurilor. În continuare, ierarhul a reliefat viața ascetică a Sfântului Ioan Botezătorul care, după moartea părin­ților săi, a trăit în rugăciune, post și nevoințe duhovnicești, fiind îmbrăcat cu haină aspră din păr de cămilă și încins cu curea, semne ale înfrânării sale.

Preasfinţia Sa a evidențiat activitatea publică a Sfântului Ioan Botezătorul, care chema pe oameni la pocăință și practica botezul în apă, ca prefigurare a Botezului creștin, iar la final a vorbit despre sărbătoarea din ziua de 29 august care amintește de moartea tragică a Sfântului Proroc Ioan, care a fost întemnițat de Irod Antipa, pentru că îl mustra public pentru păcatul desfrânării, apoi ucis la porunca regelui.

„Moartea mucenicească a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul nu este un moment de întristare, precum nu sunt momente de întristare nici mutarea Maicii Domnului, nici moartea martirilor sau sfârșitul altor sfinți din viața Bisericii, pentru că sfârșitul vieții pământești este începutul vieții cerești, este mutarea la viața cea veșnică. Mântuitorul Iisus Hristos a confirmat că, dintre toți prorocii, Ioan a fost cel mai mare om născut din femeie. El s-a bucurat și se bucură de cinstea cea mai aleasă. Biserica, pe lângă celelalte sărbători, i-a închinat și această sărbătoare a mutării sale în veșnicie. Și noi suntem chemați de glasul acestui proroc ca să fim cu luare aminte la legea lui Dumnezeu, la poruncile divine care reglementează viața noastră spirituală și morală în aşa fel încât să putem trăi o viață bineplăcută lui Dumnezeu; să ne bucurăm de roadele pe care ni le-a adus Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, dar și jertfa Sa răscumpărătoare; să devenim oameni după chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, oameni dăruiți cu darul Duhului Sfânt, cu puterea aceasta de regenerare morală continuă în drumul spre Împărăția lui Dumnezeu. În această străduință de devenire a noastră spirituală, alături de Preasfânta Fecioară Maria, care este cel mai puternic rugător al neamului nostru omenesc, îl avem pe Sfântul Ioan Botezătorul, care este al doilea mare rugător ceresc către Dumnezeu. Să ne rugăm să ne ajute și nouă ca să ne umplem de Duhul Sfânt, ca să fim plini de râvna pe care a avut-o întru împlinirea Legii lui Dumnezeu, întru respectarea tuturor darurilor credin­ței și poruncilor morale care ne ajută să progresăm duhovnicește și să îna­intăm către Împărăția lui Dumnezeu”, a precizat PS Părinte Ieronim Sinaitul.

În cadrul slujbei, a fost oficiată slujba de pomenire a ctitorilor și binefăcătorilor locașului de cult. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a vorbit despre lucrările de consolidare, restaurare și înfrumusețare realizate în anii din urmă la biserica Parohiei Boteanu-Ienii. La aceste înnoiri se adaugă și înființarea unui centru pastoral-cultural, care a fost sfințit de către PS Părinte Ieronim Sinaitul la finalul Sfintei Liturghii. Așezământul este închinat Sfântului Ioan Iacob de la Neamț și cuprinde o capelă mortuară, un pangar, o bibliotecă, arhivă și două săli pentru activități culturale. În această clădire a fost încadrată și clopotnița locașului de cult.

În semn de recunoștință pentru lucrarea pastoral-misionară desfășurată, în numele Patriarhului României, ierarhul a oferit gramata de promovare în rangul de iconom părintelui paroh Costel Hăbelea, care a primit bedernița și brâul roșu. De asemenea, au mai fost oferite diplome cu medalie persoanelor care au contribuit la lucrările de restaurare și împodobire.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!